Senioři bez hranic II

Projekt podpořený z Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014–2020 v Euroregionu Silesia.

Logo CZ-PL

Název projektu: Senioři bez hranic II

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002409

Harmonogram realizace projektu: 01.09.2020 – 31.08.2022


Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je rozvoj přeshraniční spolupráce mezi místními komunitami ve městě Wodzisław Śląski a v městském obvodu Ostrava-Jih za účelem zlepšení života seniorů. Vrámci projektu se uskuteční setkání osob a subjektů poskytujících služby seniorům a proběhnou také setkání samotných seniorů. Osoby odpovědné za poskytování seniorských služeb budou rozšiřovat své znalosti a kompetence prostřednictvím výměny zkušeností díky účasti na setkáních nebo prostřednictvím vzdělávání v rámci školení nebo workshopů. Cíle bude rovněž dosaženo tím, že se do sociálního dialogu začlení i senioři, kteří se tak budou moci seznámit s nabídkou domácích organizací a sdružení, které se zabývají seniorskou politikou a dozvědí se, co pro seniory navrhují partneři z druhé strany hranice.


Klíčové aktivity projektu:

KA č. 0 – Příprava projektu (11/2019-3/2020)

KA č. 1 – Řízení projektu (09/2020-8/2022)

KA č. 2 – Výjezdní školení osob odpovědných za služby seniorům (17.-18.09./2020), PL

KA č. 3 – Spolupráce senior klubů - akce v České republice (05.10.2021), CZ

KA č. 4 – Spolupráce senior klubů - akce v Polsku (05/2022), PL

KA č. 5 – Univerzita 3. věku - akce v České republice (03/2022-05/2022), CZ

KA č. 6 – Spolupráce subjektů poskytujících senior služby - akce v Polsku (23.-24.09.2021), PL

KA č. 7 – Sportovní den - akce v České republice (31.08.2022), CZ

KA č. 8 – Seniorská olympiáda - akce v Polsku (05/2022-06/2022), PL


Partneři projektu:

Žadatel/Vedoucí partner: Miasto Wodzisław Śląski

CZ projektový partner: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih


Celkové výdaje, z toho spolufinancování z EU:

Celkové výdaje projektu: 33 757,68 EUR

Hodnota spolufinancování z EFRR: 28 694,01 EUR

 

Prezentace projektu (PDF)