2. Důvod a způsob založení

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih byl konstituován na základě zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako městský obvod statutárního města, jehož území se člení na městské obvody. Současně Městský obvod Ostrava-Jih jako organizační jednotka města plní některé funkce obce s rozšířenou působností. Samostatnou působnost Statutárního města Ostravy, tedy i Městského obvodu Ostrava-jih, jako veřejnoprávní korporace vymezuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Statutární město uspořádalo své vnitřní poměry ve věcech správy města obecně závaznou vyhláškou, Statutem města Ostravy, v platném znění.