Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

Tento sazebník byl schválen usnesením Rady městského obvodu Ostrava-Jih dne 15. 02. 2024
č. 2066/RMOb-JIH/2226/39