Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poslední změna: Pátek 01.03.2019 10:23

kopie listiny

černobílý

černobílý

barevný

barevný

1 strana A4

jednostranný tisk 1Kč

oboustranný tisk 2Kč

jednostranný tisk 4Kč

oboustranný tisk 7Kč

1 strana A3

jednostranný tisk 2Kč

oboustranný tisk 3Kč

jednostranný tisk 8Kč

oboustranný tisk 14Kč

 

skenování dokumentu

 

černobílý i barevný (jednostraný i oboustraný)

strana A4

1Kč

 strana A3

2Kč

technické nosiče dat: CD disk

5Kč

poštovné

dle sazebníku poštovních služeb

osobní náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledání a zpracování informací, přesáhne-li doba vyhledávání a zpracování 1 hod.

175Kč za každou započatou hodinu

výše licenční odměny za oprávnění užít informaci

není-li výše určena zvláštním právním předpisem, určí se její výše podle předchozích odstavců tohoto sazebníku

 

Tento sazebník byl schválen usnesením Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 0438/RMOb- JIH/1822/9 ze dne 21. 2. 2019.

Akce dokumentů