Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

Tento sazebník byl schválen usnesením Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 3913/RMOb-JIH/1822/68 ze dne 11. 02. 2021