Gymnasia Cantant

Dne 2. 3. 2006 se uskutečnil v Domě kultury AKORD v Ostravě-Zábřehu XII. ročník soutěžní přehlídky gymnaziálních pěveckých sborů Gymnasia Cantant 2006. Hlavním organizátorem tohoto regionálního kola bylo Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a ve spolupráci s Unií českých pěveckých sborů a Domem kultury AKORD Ostrava-Zábřeh. Regionální kolo proběhlo za účasti 13 pěveckých sborů z 12 škol Moravskoslezského a Zlínského kraje, celkem bylo 438 účinkujících.

V kategorii A soutěžilo 6 sborů (smíšené) a v kategorii B 7 sborů (dívčí).

Letošní XII. ročník umožnil všem zúčastněným sborům mnohem širší a neomezený výběr repertoáru, což se výrazně projevilo na celkové úrovni soutěžních vystoupení.

Hlavní cíl projektu, umožnit prezentaci dlouhodobé práce co největšímu počtu gymnaziálních sborů, byl naplněn. Vystoupení zúčastněných sborů jsou výsledkem především volnočasových aktivit studentů gymnázií. I když důraz nebyl kladen na hudební vyspělost, všechna vystoupení hodnotila odborná porota velmi dobře. Mnohé předvedené výkony byly na vysoké umělecké úrovni. Bylo konstatováno, že každoročně se úroveň jednotlivých vystoupení zvyšuje, že pravidelná dlouhodobá práce se pozitivně odráží v kvalitě přednesených děl.

Na národní přehlídku „GYMNASIA CANTANT 2006“, která se uskuteční v Brně ve dnech 27.-29. dubna 2006 bylo navrženo z naší přehlídky 6 pěveckých sborů – 4 smíšené a 2 dívčí z gymnázií Ostrava – Poruba, Orlová – Lutyně, Valašské Meziříčí, Vsetín, Bruntál a pořádající gymnázium Ostrava - Zábřeh Je to největší počet těles ze všech přehlídek v regionech (Praha, Liberec, Brno, Ostrava) a svědčí to o vynikající úrovni regionálního kola v Ostravě.

I další cíle projektu, setkání středoškolské mládeže, kterou spojuje společný zájem o hudbu a sborový zpěv, byly naplněny, Studenti měli možnost vyslechnout vystoupení ostatních sborů a vzájemně porovnávat výsledky své práce. Pozitivní ohlasy publika a kladné hodnocení odborné poroty jistě budou dostatečnou motivací do jejich další činnosti.

Markéta Haluzíková
realizátor projektu