číslo 5

Program KD Akord Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Znáte bezbariérové objekty? Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
V roce 2004 byly v obvodu Ostrava-Jih uvedeny do provozu následující bezbariérové objekty.
Čtení v Akordu Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Čtvrtek 8.6.2006 v 17.00 hodin s Jaroslavem Wykrentem, básníkem,skladatelem, textařem a zpěvákem z Přerova, autorem mnoha rozhlasových i televizních pořadů.
Program SVČ Gurtěvova Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Drákulův turnaj pro dárce krve Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Nejlepší akce pro sportovně založené bezplatné dárce krve ze všech zdravotních pojišťoven byl bezesporu 2. ročník „Drákulova turnaje v badmintonu“, který se konal ve Veřejném sportovním centru Charvátská.
Hasiči zvou na prohlídku Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Sbor dobrovolných hasičů Zábřeh vás srdečně zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE 26 a 27. května 2006 od 9,00 do 17,00 hod. na Dolní ulici v Zábřehu
Ukázková hodina hudební výchovy pro veřejnost Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Chcete se podívat, jak probíhá běžná hodina rozšířené hudební výchovy? Zvu Vás tedy do školních lavic na prezentaci hodiny Hv žáků 2. třídy.
Změny ve veřejné dopravě od 28. května 2006 Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
K tomuto celostátnímu termínu změn jízdních řádů je připraveno i několik změn v organizaci ostravské městské hromadné dopravy, z nichž některé se částečně dotýkají i městského obvodu Ostrava-jih.
Blahopřejeme jubilantům Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Seznam jubilantů, kteří souhlasí s uveřejněním v Jižních listech. Starosta MO Ostrava-Jih Otakar Veřovský přeje všem do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a pohody v kruhu nejbližších.
Oznámení vlastníkům parcel v katastrálním území Dubina u Ostravy Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava oznamuje, že bude zahájeno řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu v katastrálním území Dubina u Ostravy.
K-TRIO oslavilo 2. narozeniny Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Kulturní dům K-TRIO v Hrabůvce slouží po rekonstrukci už dva roky. V neděli 23. dubna začaly už ráno oslovy tohoto výročí. Na prostranství před KD vyrostly stánky s různými dobrotami a drobnostmi a také pódium, na němž se střídaly vystupující soubory.
KD Výškovice je v provozu Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Před nedávnem došlo k prodeji komplexu Ondra ve Výškovicích, jehož součástí je také kulturní dům. Stále se ozývají občané s otázkou, kdy kultura ve Výškovicích končí.
Program kina Luna Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Koncert Tensingu Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Co je Tensing? Obecně je Tensing rock-gospelový sbor (tensing = teenager´s singing).
Kontrola v restauracích - Mladiství opět „nadýchali“ Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
V pátek 14. 4. ve 22 hodin začala kontrolní akce zaměřená na dodržování zákona o přestupcích. Podíleli se na ní obvodní oddělení PČR, Městská policie, Česká obchodní inspekce, Krajská hygienická stanice, Hasičský záchranný sbor a tři odbory ÚMOb Ostrava-Jih.
Program KZOJ Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Pozvánka starosty Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Starosta MO Ostrava-Jih Otakar Veřovský zve občany na slavnostní odhalení pamětního kamene spisovateli Vojtěchu Martínkovi, které se bude konat 29. května 2006 v 10,00 hod. v prostoru kruhového objezdu v Hrabůvce a zúčastní se ho i primátor města Ostravy Aleš Zedník.
Anketa o nejhezčí strom Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Máte svůj oblíbený strom? Myslíte si, že některý strom si zaslouží pozornost ostatních? Dejte o něm vědět světu!
MŠ sportují Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Mateřská škola Ostrava – Bělský Les na ulici B. Dvorského pořádá pro okolní mateřské školy v našem obvodu sportovní akci O putovní pohár malého sportovce. Tato akce se bude konat ve středu 7. června od půl deváté na hřišti Základní školy B. Dvorského 1. Bližší informace najdete na stránkách ms.dvorskeho@seznam.cz
Mistrovství Moravy v Akcentu Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:07
Sedm titulů Mistrů Moravy a zároveň jedenáct postupů na Mistrovství republiky.
ZŠ a MŠ Mitušova 8 slaví své 40.narozeniny Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:07
40 let je v životě školy tak trochu během na dlouhou trať. Má svůj start i finišující závěr. Není však mým úkolem provádět historické zhodnocení práce školy za tak dlouhou etapu, ale zamyslet se nad posledními léty, ve kterých se zrodila demokracie a škola nastoupila cestu spolupráce se školami v zemích EU. Jak to všechno začalo.
Nabídka pronájmu bytů Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:07
Statutární město Ostrava Městský obvod Ostrava-Jih nabízí k pronájmu nově zrekonstruované byty v O-Hrabůvce. Žadatel musí být nájemcem obecního bytu Městského obvodu Ostrava-Jih a v případě, že bude jeho žádosti vyhověno, tento byt vrátí MOb O-Jih. Stávající byt žadatele musí být v užívání nejméně 1 rok a za tuto dobu nesmí být evidován na tomto bytě dluh na nájmu a službách spojených s bydlením.
Nábor ZŠ Lukášové Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:07
ZŠ MUDr. Emílie Lukášové, Ostrava- Hrabůvka bude od příštího školního roku otvírat třídy pro žáky s diagnostikovanou poruchou učení. Jedná se o žáky, kteří v září nastupují do 2. a 6. ročníku ZŠ a mají pedagogicko psychologickou poradnou doporučeno zařazení do specializované třídy. Termíny žádostí – osobního jednání na ředitelství školy do 16.června t.r.
Oprava mostu na ulici Výškovické přes ulici Staňkovu v Ostravě-Výškovicích Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:07
V měsíci květnu bude zahájena oprava uvedeného mostu, která bude spočívat v kompletní výměně mostního svršku. Z mostu bude odstraněno zábradlí, chodníky, římsy, vozovka, pražce a bude provedeno osazení nového svršku. Most bude opravován za provozu, ve dvou etapách.
Orem cup pro Vítkovice Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:07
Na hřišti ZŠ Klegova, která má sportovní fotbalové třídy, se konal tradiční květnový turnaj žáků, tentokrát podle sponzora nazvaný Orem Cup.
Pietní akty k osvobození Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:07
I když od konce 2. světové války, největšího konfliktu v dějinách lidstva, uplynulo už 61 let, je přece jen nutné si připomínat hrdinství a oběti statisíců a milionů lidí, aby se stejné hrůzy už nikdy neopakovaly. Proto každoročně obvod v závěru dubna pořádá u památníků ve všech částech obvodu pietní akty a uctí tak oběti těch, kteří za svobodu položili své životy. Těchto pietních aktů se zúčastňují děti z nejbližších škol, někdy mají připravený i krátký program, zpěv, recitaci či hru na hudební nástroje. Pamětníků těch neblahých dob ubývá a je třeba připomínat mladé generaci, jaké hrůzy válka přináší.
Pestré léto Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:07
K jaru patří maturity Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:07
Pro nastávající maturanty je závěr školního roku ve znamení finišování v čerpání vědomostí, aby maturita by úspěšně završena. Písemná maturita, poslední zvonění, svatý týden a je tu nástup před maturitní komisi a u mnohých důležitý úkol zbavit se trémy, která dokáže nepříjemně ovlivnit vyjadřování a omezit prezentaci toho, co student ve skutečnosti nastudoval.
Přesun pracovního dne úřadu Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:07
Očkování psů Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Pozvánka k hromadnému očkování psů proti vzteklině pro majitele psů bydlící v obvodě Ostrava - Jih
Informace kanceláře senátora Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Dražba domů a bytů Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Dražebník: Ing.Petr Mokroš-CITY, Stará Ves n.Ondřejnicí 641, IČO 18111815 Provozovna Čujkovova 30, Ostrava-Zábřeh , tel. 596745512, Dražba se bude konat v obřadní síni ÚMOb Ostrava-Jih.
SON – Výzva spoluobčanům nájemníkům Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Sdružení nájemníků České republiky sděluje občanům, že dostupnost bydlení nájemného i zaplatitelnost nákladů na bydlení včetně nájemného, které má přímou vazbu na sociální únosnost pro občany při zajišťování bydlení, je neopomenutelnou prioritou v činnosti našeho občanského sdružení.
Výtvarná soutěž dětí Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Dům kultury Akord Ostrava- Zábřeh vyhlašuje výtvarnou soutěž dětí – žáků základních škol obvodu Ostrava- Jih u příležitosti konání Slavností obvodu Ostrava- Jih,
Sportovní centrum Dubina Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Provozní doba: pondělí – neděle 6:00 – 22:00 hod. Možnosti sportovního vyžití: Basketbal, Florbal, Futsal, Házená, Nohejbal, Volejbal, Tenis
Slovo starosty - Právo nebo povinnost? Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Základním pilířem demokracie je svobodná volba těch, kteří občany zastupují v různých orgánech, ať zákonodárných nebo v komunální sféře. Voliči se rozhodují buď na základě svého stranického přesvědčení nebo je osloví volební program či osobnost kandidáta. Ne vždy odpovídají výsledky voleb představám všech voličů, tak už to v demokratických volbách chodí, je to ale výsledek svobodné vůle těch, kteří k volbám přišli.
Z usnesení Rady a Zastupitelstva Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
72. a 73. schůze Rady MO Ostrava-Jih
Obvod hostil veterány Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Československá obec legionářská uspořádala v našem obvodu dvoudenní setkání příslušníků 1. čs. Samostatné tankové brigády u příležitosti 61. výročí osvobození. Navštívili místa bojů ve městě a okolí, památníky osvobození a 28. dubna se sešli na slavnostní večeři v KD Akord v Zábřehu. Přišli mezi ně také primátor Ostravy Aleš Zedník, vedoucí kanceláře hejtmana Petr Vaněk a starosta MO Ostrava-Jih Otakar Veřovský, kterému udělili pamětní medaili 1. stupně „Československé obce legionářské“ za zásluhy o obnovu a šíření legionářských tradic.
Volební vyhláška Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Volební komise se připravovaly Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Ve dnech 9. - 11. května 2006 se uskutečnilo 1. zasedání okrskových volebních komisí pro všech 96 okrskových volebních komisí (OkVK) Městského obvodu Ostrava-Jih.