číslo 3

Přátelství pokračuje Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Třetí návštěva specializované třídy MŠ Klegova se uskutečnila v 1.A ZŠ MUDr. Emílie Lukášové dne 16.2.2006. Žáci 1.A již mohli sami plynule přečíst vyprávění a děti z MŠ zase vymalovaly ke čtenému textu obrázek.
Narozeniny K-TRIA Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
K-TRIO SLAVÍ 2. NAROZENINY
Akcent byl opět úspěšný Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
V Prostějově se bojovalo o tituly Mistrů republiky disco dance sóla,dua a malé skupiny a také se zde vyhlašovaly výsledky taneční EXTRALIGY. A jak dopadli tanečníci AKCENTU OSTRAVA?
Program DK Akord Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Soutěž o Zlatého Ámose Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Jmenuji se Nikola Michelčíková, jsem žákyní 9.A ZŠ Chrjukinova a chtěla bych se s vámi podělit o své dojmy ze soutěže „Zlatý Ámos“
Hotelu Atom se loni dařilo Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Rok 2005 byl pro ostravský čtyřhvězdičkový hotel Atom úspěšný – původní plán ročního obratu ve výši 63 mil. Kč se podařilo překročit zhruba o 13 mil. Kč. Městský hotel, který v roce 2004 prošel rozsáhlou rekonstrukcí v hodnotě 162 mil. Kč, bez problémů splácí úvěr i půjčku městu, ke kterým se v rámci modernizace zavázal.
Beseda o G-centru Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Koordinační centrum organizací seniorů a zdravotně postižených zve na setkání se starostou MO Ostrava-Jih Otakarem Veřovským o výstavbě G- centra pro seniory.
Gymnasia Cantant Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Dne 2. 3. 2006 se uskutečnil v Domě kultury AKORD v Ostravě-Zábřehu XII. ročník soutěžní přehlídky gymnaziálních pěveckých sborů Gymnasia Cantant 2006. Hlavním organizátorem tohoto regionálního kola bylo Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a ve spolupráci s Unií českých pěveckých sborů a Domem kultury AKORD Ostrava-Zábřeh. Regionální kolo proběhlo za účasti 13 pěveckých sborů z 12 škol Moravskoslezského a Zlínského kraje, celkem bylo 438 účinkujících.
Program Vítkovice Aréna Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Program SVČ Gurtěvova Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Pozvánka do MŠ Delfínek Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Tradicí Mateřské školy Delfínek, která se nachází na ulici Srbská 4 v Ostravě- Výškovicích, se stala oslava jarních svátků v podobě Velikonočního jarmarku.
Blíží se Den země Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Odbor životního prostředí Magistrátu města Ostravy ve spolupráci s občanským sdružením Vita a Stanicí mladých přírodovědců v Ostravě – Porubě (detašované pracoviště Střediska volného času KORUNKA, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace) již nyní pro vás začínají připravovat řadu zajímavých aktivit v rámci oslav Dne Země.
ZŠ Formana má 10 let Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Naše škola letos slaví 10. narozeniny. Kolik žáků již prošlo jejími dveřmi a opustilo ji na konci 9.třídy? Kolik jich prošlo mýma rukama a kolik jsem jich za těch 9 let poznala? Některé naše „bývalé“ potkávám denně, většinou pozdraví, někteří přidají úsměv, někdo „prohodí“ i pár slov. Někteří se přijdou i podívat a zavzpomínat do školy, ať už při školních akcích nebo jen tak, když mají volno, někteří nás pozvou i na sraz po letech. To je ta zpětná vazba, která nás zahřeje u srdíčka a potěší.
Pohár starosty pro gymnázium Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Jubilejní V. ročník turnaje v malé kopané - O putovní pohár starosty MO Ostrava–Jih, který pořádá Výchovný ústav v Hrabůvce, se opět uskutečnil 17.2. 2006 ve dvou sportovních halách, a to STŠ v Hrabůvce a SOŠ dopravní, za účasti 10 družstev z celé republiky.
Galerie v K-TRIU Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Součástí kulturního domu K-TRIO v Ostravě-Hrabůvce je také galerie. Začíná už v přízemí kolem schodiště, pokračuje pak v předsálí k hlavnímu sálu, takže žádný návštěvník akcí nemůže galerii minout. Galerie je tak stále „živá“ a plná diváků.
Hasiči jednali v Zábřehu Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Ve zbrojnici Sboru dobrovolných hasičů v Zábřehu se 27.2. sešlo Shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů z Ostravy. Toto shromáždění je nejvyšší orgán okresního sdružení hasičů mezi konferencemi, které jsou jednou za pět let. Shromáždění se schází dvakrát ročně a může také odvolávat a volit členy výkonného výboru. Hostem na jednání byl starosta MO Ostrava-Jih Otakar Veřovský.
Hasiči uspořádali karneval Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
V sobotu 4. března rozjasnil hasičskou zbrojnici sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh dětský smích. Hasiči pořádali dětský karneval a tak se zbrojnice zaplnila pohádkovými bytostmi od princezen, kašpárků, čarodějů přes berušky, pejsky ale nechyběli ani kovbojové a další. Všechny masky byly nádherné.
Poděkování hasičům Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Starostovi MO Ostrava-Jih Otakaru Veřovskému přišel z Třebovic následující dopis:
Opatření k ptačí chřipce Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Informace o postupu při podezření na nákazu ptactva či drůbeže
Zápis do MŠ Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Ostrava - Jih, odbor školství a kultury sděluje: Zápis do mateřských škol obvodu Ostrava-Jih, pro školní rok 2006/2007, proběhne ve dnech
Blahopřání jubilantům Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Seznam jubilantů, kteří souhlasí s uveřejněním v Jižních listech. Starosta MO Ostrava-Jih Otakar Veřovský přeje všem do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a pohody v kruhu nejbližších.
Konkurz na ředitele školy Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Ostrava–Jih vyhlašuje KONKURZ na funkci ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava – Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizace
Na ZŠ Košaře se nezahálí Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
I když to za okny tak nevypadá, jaro tu bude za pár dní. Určitě si už všichni přejeme, aby konečně zmizel sníh a jarní sluníčko nás pohladilo svými paprsky. Nejinak je tomu na naší škole, kde už jsou přípravy na jaro v plném proudu.
Krátce ze ZŠ Kučery Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Integrovaná výuka na ZŠ Krestova Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Zajímavý způsob skupinové práce si měli možnost vyzkoušet žáci 1. a 9. třídy. Společným úkolem bylo vytvoření obrázku do soutěže o předplatné časopisu Míša. S nápadem zasoutěžit si přišla Deniska, žákyně 1. třídy.
Program KZOJ Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Program kina Luna Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Hledáme mladé talenty Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Základní škola Krestova 36 v Ostravě-Hrabůvce pořádá nábor dětí do 1.třídy s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy s nástupem od 1.9.2006. Současně bude doplňovat budoucí 4. a 6. třídu s RvHv a RvVv. Toto specializované vyučování probíhá v dobře vybavených odborných učebnách a je vedeno zkušenými, kvalifikovanými pedagogy.
Poznejte svého strážníka Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
V návaznosti na koncepci rozvoje Městské policie Ostrava byl začátkem roku 2006 zahájen projekt „okrskáři“. Princip tohoto posunu v činnosti Městské policie Ostrava spočívá v přiblížení práce strážníků občanům a snaze zapojit co nejširší veřejnost do činnosti směřující ke zlepšení situace v oblasti kriminality a veřejného pořádku.
Oprava mostu na Horní Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Jakmile to umožní vhodné klimatické podmínky letošního jara, bude zahájena oprava mostu přes ulici Horní v Ostravě-Dubině, ulici J. Herolda. Oprava bude spočívat v kompletní výměně mostního svršku včetně úpravy a sanace nosné konstrukce a spodní stavby. Uvedená akce si vyžádá úplnou uzavírku tohoto mostu.
Má ocenění Policista roku Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Na celoměstském aktivu Policie České republiky byli v DK Akord vyhodnoceni nejlepší policisté jednotlivých oddělení za rok 2005. Ti kteří slouží u policie více než deset let, dostali medaili za věrnost. Z obvodního oddělení na ul dr. Martínka v Hrabůvce byl oceněn titulem „Policista roku 2005“ praporčík Bronislav Dřeza.
Nabídka na pronájem bytů Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Statutární město Ostrava Městský obvod Ostrava-Jih nabízí k pronájmu nově zrekonstruované byty v O-Hrabůvce: Žadatel musí být nájemcem obecního bytu Městského obvodu Ostrava-Jih a v případě, že bude jeho žádosti vyhověno, tento byt vrátí MOb O-Jih. Stávající byt žadatele musí být v užívání nejméně 1 rok a za tuto dobu nesmí být evidován na tomto bytě dluh na nájmu a službách spojených s bydlením.
Ready Kirken Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Kapela Ready Kirken vstoupila do světa velké muziky během léta 2001, kdy podepsala smlouvu s velkou nahrávací společností. Té tehdy předložila už hotové debutové CD "Vlny". V červenci tohoto roku se v rádiích objevil nakažlivý singl "Zejtra mám", který následoval na podzim vydaný další hit „Je v mý hlavě“.
Úspěšná recitační soutěž Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Středisko volného času na Gurtěvově ulici uspořádalo 1. a 2. března obvodní kolo recitační soutěže pro žáky základních škol z obvodu. Soutěžilo se ve čtyřech věkových kategoriích.
Koncert J. Korna Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
SON – Občanský zákoník a bydlení Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Povinnosti v rámci společenství – mnozí členové společenství vlastníků bytových jednotek se zajímají, jak přinutit souseda, majitele bytové jednotky, aby uhradil dluhy, vzniklé poškozením společného majetku. Zajímají je i nástroje, jak přimět zarputilého neplatiče k k placení řádných příspěvků do fondu oprav.
Výzkum statistiků v obvodu Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Český statistický úřad organizuje v roce 2006 v souladu se zákonem č.89/1995 Sb., o státní statistické službě ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice – SILC 2006. Účelem šetření je získat nejnovější reprezentativní údaje o sociálním a ekonomickém postavení českých domácností, o různých typech jejich příjmů, o nákladech na bydlení a životních podmínkách. Šetření se uskuteční na území celé ČR v cca 10 000 náhodně vybraných bytech.
Stavěli ze sněhu Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Dne 17. února se v Základní škole Františka Formana na Dubině konala soutěž, kterou vyhlásil žákovský parlament, kdo postaví co nejoriginálnější a nejhezčí stavbu ze sněhu. Materiál byl všude kolem, takže o něj nebyla nouze. Čas byl předem určen (45 minut), a tak se mohlo začít. Museli se zapojit všichni žáci 2. stupně, samozřejmě každý za svou třídu.
Surival camp 2006 Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Už podruhé se uskutečnil mezinárodní projekt SURVIVAL CAMP (sponzoruje ho nadace NROS) . Letos jej pořádal ostravský klub SKOK...Účastnily se ještě dva kluby z Polska.
Z usnesení Rady MO Ostrava-Jih Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
VI. Valašský bál FS Morava aneb zábava povýšená na druhou Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Sníh popadal, sněhuláci sa rozbečali, aj ti skřivani už prolétli, slunko nás nechalo vymáchať sa v kdejakej zátočině, ale to už sa zase dny krátily a listí popadalo, až sa na nás znova snesla bílá sněhová deka. Ano, přesně tak, rok s rokem sa sešel, by mohl nabídnúť nová setkání, nová přátelství, nové možnosti, nová společenská vyžití.
U nejstarší obyvatelky obvodu Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
V pátek 10. března se po roce vydal starosta MO Ostrava-jih Otakar Veřovský na sídliště Bělský Les popřát k narozeninám paní Josefě Odehnalové, nejstarší obyvatelce obvodu ke 101. narozeninám. Na místo dorazily i štáby televize Polar, kabelové televize a novináři z Práva, Moravskoslezského deníku a Jižních listů. Někteří byli před rokem na oslavě kulaté stovky, kdy předváděla svoje každodenní cvičení, a tak je možná v koutku duše napadlo, v jaké kondici bude oslavenkyně při dalších narozeninách, když v tomto věku může hrát jeden rok velkou roli.
Velikonoční jarmark Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Harmonogram kontejnerů Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Zápis do MŠ Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Srdečně zveme Vás a Vaše děti k zápisu do mateřských škol u příležitosti Dne otevřených dveří MŠ.
V Zálomu opět zápis do matematických tříd Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Dne 17. května 2006 v 8.00 se koná na naší škole, ZŠ V Zálomu v Ostravě – Zábřehu, již po desáté pro žáky 5. tříd přijímací řízení do 6. tříd s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. V těchto třídách je posílená dotace matematiky, chemie a dalších přírodovědných předmětů, které vedou zkušení učitelé. Žáci se věnují týdně šest hodin matematice. Výuka v těchto třídách je vhodná pro děti se zájmem o přírodní vědy. Žáci těchto tříd trvale vykazují dobré výsledky v soutěžích a především v přijímacím řízení na střední školy.
Pozvánka na zastupitelstvo Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Starosta MO Ostrava-Jih Otakar Veřovský zve občany na zasedání Zastupitelstva, které se bude konat ve čtvrtek 27. dubna 2006 od 9,00 hodin v KD K-TRIO na ul. Dr. Martínka v Hrabůvce
Zlatá svatba Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Manželů Anny a Aloise Tomaškovičových
ZŠ Klegova žije sportem Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
O Vánocích proběhl turnaj ve fotbale, kterého se zúčastnili žáci 4. – 7. tříd. Nejlepší družstva starší kategorie se utkala následně v únoru. Vítěz, třída 7.C, bude reprezentovat naši školu ve 3. ročníku žákovského turnaje ČEZ STREET HOCKEY 2006.
V ZUŠ Sologubova „to žije“. Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Žáci zde „odstartovali“ druhé pololetí školního roku velmi úspěšně, když obhájili svá umístění ze školních kol soutěže ZUŠ ve hře na dechové a bicí nástroje a v sólovém zpěvu. Okresních kol se zúčastnilo 24 žáků, kteří si vybojovali čtrnáct prvenství, osm druhých míst a dvě třetí místa. Do krajských kol postoupilo 9 žáků. Přejeme jim tedy, jak se říká, zlomte vaz!