Poznejte svého strážníka

V návaznosti na koncepci rozvoje Městské policie Ostrava byl začátkem roku 2006 zahájen projekt „okrskáři“. Princip tohoto posunu v činnosti Městské policie Ostrava spočívá v přiblížení práce strážníků občanům a snaze zapojit co nejširší veřejnost do činnosti směřující ke zlepšení situace v oblasti kriminality a veřejného pořádku.

Byli vytipováni strážníci, kteří budou tzv. spravovat vymezenou lokalitu v rámci spádové oblasti, která jim je přidělena a v této lokalitě budou vykonávat činnost vyplývající z povinností a úkolů strážníka městské policie. Tím, že se strážník – okrskář bude pohybovat v určité lokalitě prakticky neustále, maximálně se prohloubí jeho místní znalosti ať už ve vztahu k místním poměrům, mezilidským vztahům nebo stavu veřejného pořádku. Během výkonu služby budou zejména dohlížet na dodržování veřejného pořádku, chránit majetek a zdraví občanů a předcházet páchaní trestné činnosti, odhalovat a dokumentovat přestupky a provádět preventivní opatření. Budou soustřeďovat poznatky o bezpečnostní situaci v okrsku, tyto vyhodnocovat a využívat je k plnění vlastních úkolů, případně je předávat nadřízenému k přijetí potřebných opatření. V rámci obchůzkové činnosti budou úzce spolupracovat s Policii ČR, pracovníky a představiteli městského obvodu a občany.

Věříme, že tento krok přispěje k prohloubení důvěry občanů ve strážníky, resp. ke strážníku – okrskáři. Cílem celého projektu je v podstatě jediné – aby občan znal „svého strážníka a s důvěrou se na něj obracel kdykoli bude potřebovat jeho pomoc.

 

Okrsek Stará Hrabůvka

Jedná se o okrsek, zahrnující část území městského obvodu Ostrava-Jih, vymezený ulicemi:

 • Odborářskou
 • Dvouletky
 • Šponarovou
 • Zlepšovatelů
 • Edisonovou
 • Stavbařů
 • Jubilejní
 • Mládeže
 • Leteckou
 • Velflíkovou
 • oblastí tzv. „Zábřeh družstvo“.

Okrsek je tvořen starší zástavbou menších obytných domů, obývaných zejména staršími občany a seniory. Zde je z hlediska veřejného pořádku velkým problémem zejména přetrvávající neuspokojivá situace v okolí Domu s pečovatelskou službou na ul. Odborářské.

Svou přítomností zde strážník–okrskář zcela jistě přispěje k minimalizování většiny negativních jevů, které obtěžují zde žijící občany a znepříjemňují jim život, přičemž se jedná o jevy, které porušují zákon.

Vašim okrskářem v lokalitě Stará Hrabůvka je strážník René Štecher.