číslo 7

Program KD Akord Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Vyhodnocení ankety Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Ve dnech 10.7 – 10.8. byla ve foyer KD K-TRIO výstavka investičních záměrů v obvodu. Jde o nákupní centrum mezi ulicemi Horní aj. Herolda, parková úprava vedle ulice D. Šavrdy a bytové domy na ulici Provaznické.
Program Vítkovice Aréna Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Úspěch mladých basketbalistů Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Žáci z Dvorského vicemistry
Informace o cestovních pasech Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Informace pro žadatele o vydání cestovního pasu
Cyklostezka v Bělském lese Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
V loňském roce došlo k úpravě úseku cyklostezky vedoucí od ul. Svornosti směrem k restauraci Dakota v Bělském lese - zřízení samostatně vedené stezky pro cyklisty a chodce s odděleným provozem. Byl zde instalován tzv. hmatný pás, kterým je stezka rozdělena. Přesto chodci a cyklisté, kteří byli v minulosti zvyklí sdílet společný prostor, dále setrvačně užívají komunikaci bez ohledu na dopravním značením vymezený provoz a také bez ohledu na svou bezpečnost a bezpečnost ostatních uživatelů této k rekreaci sloužící komunikace.
Dálky pro každého Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
je název nového cyklu cestopisných přednášek doprovázených výstavami krásných fotografií cestovatelů z ostravského regionu.
SVČ Gurtěvova Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Exotický Folkor bez hranic Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Už podeváté se ve středu stal obvod Ostrava-Jih centrem týdenního festivalu Folklór bez hranic. Dopoledne soubory vystoupily v domově důchodců na Petruškově ulici, odpoledne byli tradičně přijati na radnici vedením obvodu v čele se starostou Otakarem Veřovským a před 17. hodinou čekaly na začátek vystoupení před K-TRIEM stovky milovníků folkloru. A byli nadmíru spokojeni, což dokládal bouřlivý potlesk, kterým výkony tanečníků, muzikantů i zpěváků oceňovali. A protože tradičně přálo v obvodu Ostrava-Jih folkloru i počasí, tak ředitelka festivalu Kateřina Macečková vypadala velmi spokojeně. Zřejmě to způsobil i fakt, že se podařilo zajistit exotické soubory.
Na silnicích je bezpečněji Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Od 1. července 2006 je v platnosti novela zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. V návaznosti na tento zákon vyšla v platnost úprava zákona č. 200/90 Sb. v ustanovení § 22 týkající se přestupků v dopravě a § 30 týkající se alkoholové a nealkoholové toxikomanie. Rovněž bylo do trestního zákona č. 140/1961 ustanovení § 180 d a § 201. Trestného činu se podle ustanovení § 180 trestního zákona se dopustí , kdo řídí motorové vozidlo bez řidičského oprávnění. Za uvedené jednání může být pachateli, v případě prokázání viny, uložen trest odnětí svobody na jeden rok nebo peněžitý nebo zákaz činnosti na dobu od jednoho do deseti let.
Indové tančili v Akordu Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Ojedinělý program – vystoupení souboru písní a tanců z indického Radžastanu – přivezla do Ostravy pražská Společnost přátel Indie začátkem července.
Blahopřejeme jubilantům Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Seznam jubilantů, kteří souhlasí s uveřejněním v Jižních listech. Starosta MO Ostrava-Jih Otakar Veřovský přeje všem do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a pohody v kruhu nejbližších
Kamenná a zlaté svatby Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Program kina Luna Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Konkurs na ředitele Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Program KZOJ Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Pohádkové odpoledne Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Zažili jste pohádkové odpoledne? - My ano.
Nabídka na pronájem bytů Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Obvod ocenil mládež Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Je už tradicí v závěru školního roku, že starosta MO Ostrava-Jih Otakar Veřovský pozve na základě doporučení mladé dívky a chlapce, kteří dosahují výborných výsledků ve své zájmové činnosti a koníčcích a poděkuje jim za dobrou reprezentaci obvodu.
Občanské sdružení Družstvo Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Okrsek převážně rodinných domků s tradičním názvem Družstvo byl založen ve dvacátých letech minulého století. U jeho zrodu stál první starosta Ostravy po l. světové válce, senátor Josef Chalupník. Družstvo je ohraničeno ulicemi Moravská, Závodní, Věšínova a Horní.
Přístavba radnice je hotová Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Vedle stávajících budov radnice MO Ostrava-Jih vyrostla přístavba, označovaná jako budova D. Byla vybudována nákladem 20 milionů korun. Jak byla potřebná a co nabídne jsme se zeptali místostarosty Karla Sibinského, který má na starosti investice.
Senior klub - Upečte koláč a vyhrajte Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
První setkání po prázdninách Senior klubu se chystá v úterý 12. září v podvečer v Domě kultury Akord v Ostravě-Zábřehu Klub Akord ve spolupráci s Městským obvodem Ostrava Jih připravuje pořad, na který mohou přijít všichni dříve narození občané z celé Ostravy a vstup je zdarma.
Sokol Hrabůvka zve děti Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
SON – pokračování právního rozboru zák. č. 107 Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Navazuje na prvotní rozbor jednotlivých ustanovení novely Občanského zákoníku, zveřejněný v červnových Jižních listech.
Uspěli ve squashi Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Dlouhodobá akce pro žáky ZŠ ve squashi má za sebou třetí ročník. Pomyslnou tečku za ním udělalo meziměstské utkání ostravských školáků v Praze. Hrálo se jak bodovacím systémem, tak i na celkové umístění jednotlivců.
Slovo starosty Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Návštěva v dětských táborech Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Je to už taková tradice za poslední roky, že o prázdninách vyjedou místostarosta Karel Gavenda a koordinátorka prevence kriminality Sylva Sládečková navštívit dětské tábory, jejichž zřizovatelem jsou organizace z MO Ostrava-Jih. Tentokrát cesta mířila do Beskyd a Hostýnských vrchů.
Z usnesení Rady MO Ostrava-Jih Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
76. a 77. schůze Rady Mo Ostrava-Jih
Radosti a strasti vodního areálu Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
V červnu byl po desetiměsíční výstavbě slavnostně otevřen vodní areál Ostrava-Jih na Svazácké ulici v Zábřehu. Vzhledem k nepříznivému počasí, v němž špatně zakořeňoval travnatý koberec, bylo pro návštěvníky otevřeno až s dvoutýdenním zpožděním. Špatné počasí pro trávník, tedy horko a sucho, naopak velmi lákalo občany, kteří už se nemohli dočkat. Brány se ale na sváteční dny v červenci otevřely a koupaliště zažívalo nápory návštěvníků.
Harmonogram kontejnerů Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Postup při zjištění a odstranění nepojízdného vozidla Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Protože v Městském obvodu Ostrava-Jih enormě přibývá neukázněných majitelů nepojízdných vozidel, uvádíme možný kontakt a postup při zjištění výskytu nepojízdného vozidla na veřejném prostranství.
SVČ Gurtěvova opět mezinárodně Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Ve dnech 3. 7. až 13. 7. 2006 jsme absolvovali mezinárodní projekt „EU Mládež“ v Polsku, v Katovicích. Cílem této akce byla integrace mládeže při přípravě moderního divadelního představení na motivy Shakespearova dramatu Romeo a Julie.
Zasedání zastupitelstva Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Učení nemusí být mučení. Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Jak si vlastně představujete výuku na základní umělecké škole, milí čtenáři? Jako něco úmorného a nudného, anebo cosi příjemného a povznášejícího? Pro mnohé z vás je pojem „hudebka“ asi spojen s obrázkem zatuchlé učebny, kde prchlivý učitel typu Igor Hnízdo zlostně tluče smyčcem rytmus do notového pultu. Dětské slzičky a ramínka schýlená pod tíhou nástroje, not a úkolů. Anebo si vybavíte světlé prostory se špičkovým vybavením, kvalitní aprobované pedagogy, zábavné koncerty, triumfální návraty ze soutěží a zájezdů, veselé zkoušky orchestrů a souborů? Ano, poctivé práce je sice třeba, ale ta naše má přinášet hlavně radost.
Rodinné centrum stále pomáhá ohroženým rodinám Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Rodinné centrum jako detašované pracoviště odboru sociálně právní ochrany dětí poskytuje již třetím rokem sociální služby ohroženým rodinám s narušenou funkcí některých složek rodinného systému. Tříčlenný tým terénních sociálních pracovníků centra poskytuje na základě využití individuálních i skupinových metod sociální práce soustavnou pomoc třiceti potřebným rodinám a organizuje a podporuje rozvoj volnočasových aktivit u svých klientů i u sociálně znevýhodněných dětí v přilehlé lokalitě centra.