Nabídka na pronájem bytů

Statutární město Ostrava Městský obvod Ostrava-Jih nabízí k pronájmu nově zrekonstruované byty v O-Hrabůvce:

  • na ul. Jubilejní 46, 1+1, I. kat., č . b. 2, 57,7 m2, přízemí
  • na ul. Jubilejní 48, 1+1, I. kat., č. b. 1, 59,8 m2, přízemí

za smluvní nájemné 56,30 za m2 , ihned k obsazení.

a dále

Jubilejní 50


Jubilejní 52

Uvedené byty na Jubilejní 50 a 52 si bude možno prohlédnout dne 5. 9. 2006 od 9,00 - 13,00 hodin.

Žadatel musí být nájemcem obecního bytu Městského obvodu Ostrava-Jih a v případě, že bude jeho žádosti vyhověno, tento byt vrátí MOb O-Jih. Stávající byt žadatele musí být v užívání nejméně 1 rok a za tuto dobu nesmí být evidován na tomto bytě dluh na nájmu a službách spojených s bydlením.
Vybraný nájemce složí před sepsáním nájemní smlouvy kauci na nájem bytu ve výši tříměsíčního základního nájmu.
Žádosti adresujte na ÚMOb O-Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka do 12. 9. 2006.
Informace telefonicky nebo osobně na bytovém oddělení, budova B, ÚMOb O-Jih, Horní 3,
Ostrava-Hrabůvka, tel.599 430 243, 599 430 415, 599 430 375, 599 430 311.
V žádosti uveďte:

  • adresu a číslo bytu, o který máte zájem
  • jméno a adresu žadatele (byt, který bude vrácen)
  • velikost vráceného bytu, kategorii
  • od kdy v bytě bydlí
  • počet osob
  • telefon