číslo 2

Třikrát ze ZŠ A. Kučery Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Ars poetica - vyhlášení soutěže Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
ARS POETICA – Puškinův památník
Vítkovice Aréna - program Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Program na sportovištích VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. na leden 2006
Informace DPO Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
SVČ Gurtěvova - program Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Středisko volného času, příspěvková organizace
Výroční setkání hasičů Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
V hasičské zbrojnici sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh se dne 31. ledna uskutečnila Výroční valná hromada okrsku č. 3 Ostrava. Pozvání na ní přijali starosta MO O-Jih Otakar Veřovský, za Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska starosta okresního sdružení a čestný člen okrsku Stanislav Sovinský, z Hasičského záchranného sboru velitel centrální hasičské stanice Radim Kuchař, zasloužilý hasič Jaroslav Janča a delegáti pěti sborů dobrovolných hasičů a to z Hrabové, Nové Bělé, Proskovic, Staré Bělé a Zábřehu.
Hospic už má základní kámen Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Za mrazivého počasí byl 19. ledna 2006 slavnostně vysvěcen základní kámen hospice sv. Lukáše. Toto zařízení, které v kraji zatím chybí, vyrost ve Výškovicích na místě hřiště bývalé základní školy Lumírova.
Rozloučení s J. Zavadilem Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Mrzlo a sněžilo, a aby toho nebylo málo, 7.února nás k večeru doslova zmrazila neuvěřitelná zpráva, že ve věku 68 let skonal pan Josef Zavadil – člověk, který si v životě neuměl představit snad ani jediný okamžik bez smysluplné náplně, bez činnosti, bez pohybu!
Blahopřání jubilantům Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Seznam jubilantů, kteří souhlasí s uveřejněním svého životního jubilea v Jižních listech. Starosta MO Ostrava-Jih Otakar Veřovský přeje všem do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a pohody v kruhu nejbližších
KD Akord - program Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Keramické odpoledne na ZŠ Mjr. Nováka Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Na naší škole již několik let úspěšně působí tři keramické kroužky vedené učitelkami Bažanovou a Hruškovou a vychovatelkou Halamovou. O každý z těchto kroužků je mezi žáky školy takový zájem, že bohužel na všechny zájemce se nedostane, a tak se vedoucí kroužků domluvily, že nabídnou i ostatním dětem a jejich rodičům možnost vyzkoušet si práci s keramickou hlínou a glazurami a pokusit se o vlastní výrobek.
Navštívili první třídu Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Každý rok do tříd 1.A a 1.B Základní školy Klegova 27 přicházejí na návštěvu děti z mateřské školy na téže ulici, aby se podívaly, jak to vypadá ve "velké" škole.
Lépe v Ulici než na ulici Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Ulice je nízkoprahový klub pro děti od 6 do 15 let ve střediskou volného času na Bedrnově ulci v Zábřehu v objektu bývalé školky. Klub by se dal přirovnat trochu k takové družině, nabízejí v něm dětem trávení volného času.
Divadlo v ZŠ Kosmonautů 13 Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
První pololetí školního roku 2005/2006 je za námi. Měsíc leden přinesl žákům hodnocení jejich půlročního snažení. Pololetní prázdniny, den tolik vytouženého volna, jsou již také pryč.
Živo na ZŠ V. Košaře Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Žáci pěti škol – ZŠ V. Košaře, ZŠ F. Formana, ZŠ Mitušova, Gymnázium Fr. Hajdy a ZŠ Prameny Karviná se 12. prosince 2005 sešli, aby změřili své dovednosti v tvorbě počítačové prezentace s následujícími tématy – Sluneční soustava, Město, ve kterém žiji (školní témata) a Hrozba jménem droga (domácí téma).
Zápis na ZŠ Krestova - Těší se i maminka Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Jeden z prvních významných dnů v životě člověka je ten, kdy je zapsán do školy. Stalo se tak v obvodu v posledních dnech ledna a prvních dnech února. V ZŠ Krestova v Hrabůvce umístili na chodbu školy televizor, na němž běžely záběry, které dokumentovaly hlavně úspěšnou činnost pěveckých sborů na škole.
KZOJ - program Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Kino Luna - program Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Přišli nejen od prvňáčků Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Také ZŠ Mitušova 8 v Hrabůvce uspořádala před zápisem Den otevřených dveří, aby mohli být informováni všichni eventuální zájemci o umístění svých dětí do prvních tříd. Do školy se přišel podívat také starosta MO Ostrava-Jih Otakar Veřovský a v doprovodu ředitelky Jany Jeřábkové si školu prohlédl. Se zájmem sledoval mladé zdravotníky, jak zručně ošetřovali „zranění“ či ukládali pacienta do stabilizované polohy, v keramické dílně ho zaujaly výtvory žáků.
Těšíme se do školy Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Na netradiční dopoledne se mohli těšit budoucí prvňáčci z MŠ Rezkova. Akci pod názvem „Těšíme se do školy“ pro děti připravili p.vychovatelky s žáky Školní družiny při ZŠ Horymírova. Každý měl svou roli. Děvčata se ujala dětí ve svém družstvu a chlapci se postarali o dobrou náladu pouštěním hudby k tanci.
Otevření nové haly Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Před rokem se na prostranství vedle prodejny Europamöbel začalo stavět. Jistě si mnozí říkali, co to tam asi vyroste? No a po roce je všechno jasné, na sídlišti Dubina vyrostla nová sportovní hala, kterou 2. února slavnostně otevřeli primátor města Ostravy Aleš Zedník a starosta MO Ostrava-Jih Otakar Veřovský.
Opět téma - psi Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Pomáhají přírodě Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Základní škola Chrjukinova se zapojila do projektu firmy Paradox Sběr PET lahví.
Na plese bylo dobře Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
V pátek 3. února se v KD Akord na nám. SNP v Zábřehu konal 14. reprezentativní ples městského obvodu Ostrava-Jih. O vstupenky byl zájem a tak se hlavní sál i přilehlé prostory začaly po 19. hodině plnit návštěvníky. Pozvané hosty starosta MO Ostrava-Jih Otakar Veřovský vítal osobně, s těmi nejvýznamnějšími si připil sektem. U jednoho stolu například zasedli senátor za náš obvod Milan Balabán, starosta sousedních Vítkovic Petr Kutěj. Nechyběli samozřejmě místostarostové obvodu, radní, zastupitelé, podnikatelé, a o chvilku později přišel i primátor města Ostravy Aleš Zedník.
Pohádkový karneval Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Přátelství bez hranic Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Před pěti lety vznikla úspěšná spolupráce učitelů a žáků ZŠ a MŠ Mitušova 8, Ostrava – Hrabůvka a ZŠ Romualda Zaymuse v Žilině. Každoročně se učitelé a žáci těchto škol setkávají na nejrůznějších akcích.
Rodinné centrum žije Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
V rámci projektu Bezpečný Jih, programu Partnerství, byl realizován i dílčí projekt Rodinného centra (sociální služby pro rodiny s dětmi), nazvaný KIPR – Komunitní a individuální práce s rodinou. Zahrnoval celkem osm, zdánlivě nesourodých aktivit, které společně jako celek vytvořily fungující hráz proti sociálnímu vyloučení ohrožené skupiny dětí a rodičů.
Rozpočet Městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2006 Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Zastupitelstvo MO Ostrava-Jih schválilo rozpočet obvodu na rok 2006, který má základní ukazatele:
Dětský pěvecký sbor KO-KO Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Pěvecký sbor vznikl ze zájmu dětí základních škol Kosmonautů 15 a V. Košaře 6 v září 2005.Práce dětského pěveckého sboru je zaměřena především na kvalitní hlasový rozvoj dětí, harmonické a rytmické cítění.
Dobrovolní hasiči pomohli škole Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Katovická tragédie, při níž zahynuly desítky lidí, obrátila pozornost také ke střechám u nás. S obavami se dívala ředitelka ZŠ A. Kučery v Hrabůvce Jana Pavlicová na mohutnou vrstvu sněhu na střechách pavilonů školy. A předpověď počasí slibovala další bohatou sněhovou nadílku. Hledala možnosti, jak zjistit stav a situaci řešit. Z magistrátu přišli pracovníci stavební policie, změřili sněhovou vrstvu a provedli výpočty. Stav nebyl kritický, ale byl přes normu a tak vzhledem k předpovědi počasí doporučili, že je třeba sníh odstranit.
Informace SON – Aktualizace vyhlášky č. 372/2001 Sb. Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Jde o vyhlášku, která s účinností od 1. ledna 2002 nově stanovila pravidla pro rozúčtování nákladů na teplo na vytápění a teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele v zúčtovací jednotce za zúčtovací období. Dosavadní zkušenosti z poraden SON potvrzují, že jde o poměrně složitý problém, navíc komplikovaný tím, že se jedná o vůbec nejdražší služby spojené s užíváním bytu. V rámci možností chceme proto připomenout alespoň některé aktuální informace a rady s blížícím se termínem rozúčtování nákladů na teplo a TUV. Seznámit spotřebitele písemným způsobem o vyúčtování vlastníky domů a bytů. Ten se posunul o jeden měsíc, nově do 4 měsíců od ukončení zúčtovacího období, t.j. do konce dubna tohoto roku.
Milionová investice učilišti Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Od úterka 7. 2. 2006 mají žáci tříletých a maturitních elektrooborů Střední školy technické v Ostravě-Hrabůvce k dispozici učebnu automatizace s moderními řídicími systémy SIMATIC. V učebně v hodnotě zhruba 1 mil. Kč, kterou škola pořídila díky 70% dotaci z MŠMT ČR (projekt informační politiky ve vzdělávání) a zřizovatele – Moravskoslezského kraje, se žáci prostřednictvím výpočetní techniky seznamují se základy programování automatů, frekvenčních měničů a operátorských panelů.
Oslava stých narozenin Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Byla to sláva v Domově důchodců na Čujkovově ulici v Zábřehu! Jak by ne, velmi kulaté narozeniny, rovnou stovku, slavil pan František Kubeš. A že vysokého věku se dožívá podstatně méně mužů než žen, je pan Kubeš současně i nejstarším občanem celého města Ostravy.
Koncert V. Špinarové Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Výsledky Tříkrálové sbírky Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Starosta MO Ostrava-Jih Otakar Veřovský obdržel dopis od ředitele Charity Ostrava Martina Pražáka a ředitele Charity sv.Alexandra Pavla Folty, v němž ho informovali o výsledcích Tříkrálové sbírky v roce 2006. V ostravském regionu bylo vybráno 1 078 645 kč, v našem obvodu byla vykoledována částka 51 135 kč.
Z usnesení Rady MO Ostrava-Jih Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Vařečku získala Veronika Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Už tradičně se v lednu, tentokrát osmnáctého, uskutečnila soutěž „O čokoládovou vařečku“ na níž soutěží děti ze základních škol v přípravě jídel, jejichž základem je kuřecí maso. Přihlášeno byly děti hlavně z obvodu Ostrava-Jih, ale také z Poruby nebo Dolního Benešova.
Zakázky Městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2006 Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Pro potřeby aktualizace své databáze vyzývá zadavatel - Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih - všechny dodavatele k podání přihlášek na níže uvedené obory zakázek v roce 2006. Dodavatel vyplní přihlášku na referátu veřejných zakázek odboru právního Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih nebo ji může zaslat poštou či prostřednictvím níže uvedené e-mailové adresy.
Zápis do 1. tříd V Zálomu Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Během ledna a února probíhaly na školách zápis prvních ročníků ZŠ. Nástup dítěte do školy patří k významným dnům života celé rodiny. Právě rodiče budoucích prvňáčků si jistě uvědomili, že vstupem dítěte do školy se změní dosavadní režim rodiny.
ZUŠ Sologubova zve Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:06
Základní umělecká škola v Ostravě – Zábřehu, nacházející se nedaleko kulturního domu Akord, již po několik let úspěšně nabízí kvalitní výuku hry na nástroje klávesové, dechové, strunné a bicí. Zkrátka nepřijdou ani zájemci o výuku zpěvu, tance či výtvarného oboru.