číslo 6

Za odměnu do skanzenu Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
22. března 2006 se zapojily 4. třídy ze ZŠ A. Kučery do soutěže „Hledej pramen vody“, kterou vyhlásila společnost Ostravské vodárny a kanalizace. Žáci plnili úkoly v šesti teoretických kolech. Finále se konalo v pondělí 5. června na Slezskoostravském hradu. V konkurenci 19 soutěžících tříd obsadila 4.A osmé místo a 4.B se umístila na třetím místě. Odměnou pro třídu 4.B byl zájezd 7. června s exkurzí na vodní dílo Šance a prohlídkou Mlýnské doliny ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.
Anketa k výstavbě v obvodu Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Od 10. července do 10. srpna bude ve foyer KD K-TRIO v Hrabůvce výstavka, na níž se mohou občané seznámit s investičními záměry v obvodu pro nejbližší období a vyjádřit se k nim na anketních lístcích. Výstavka bude přístupná od pondělí do pátku v době od 8,00 do 18,00 hodin.
9.A se loučila se školou Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Počátkem června se na naší škole otevřela výstava žákovských prací tematicky zaměřená k 250. výročí narození Wolfganga Amadea Mozarta, které si tento rok připomíná celý kulturní svět. Na ZŠ Krestova nejsou výstavy ničím neobvyklým – je to škola která je zaměřena na estetické předměty. Na projektu však tentokrát pracovali žáci, kteří se devět let vzdělávali ve třídě s rozšířenou výukou hudební výchovy. Díky svému dlouholetému hudebnímu vzdělávání se mohli úspěšně podílet i na kulturním programu vernisáže a při poslední – rozlučkové písni tekly některým dětem slzičky, že nemohly zpívat.
Uspěly v celostátním finále Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
19. května t.r. se uskutečnila celostátní přehlídka 40. ročníků festivalu ARS POETICA- Puškinův památník v Ruském středisku vědy a kultury v Praze za účasti velvyslance v ČR, básníků Ukrajiny, výkonného místopředsedy Česko-ruské společnosti, předsedy České asociace rusistů a za podpory ministra kultury ČR.
Den dětí ve sportovním centru Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
„Dětí plná kopa,“ takto by mohl charakterizovat den dětí návštěvník Veřejného sportovního centra, pokud by zavítal 1. června dopoledne na Charvátskou. Z dětí vyzařovalo nadšení a jejich úsměvy prozrazovaly naprostou spokojenost.
Program prevence v CVČ Klika Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Od poloviny května probíhají v Centru volného času KLIKA na Pískových dolech 4. lekce Programu prevence nežádoucích jevů. Tento Program uskutečňuje Sdružení FAUST na školách obvodu Ostrava – Jih.
Dětský den na Hulvácké Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
V řadě Dětských dnů, které se v obvodu na přelomu května a června konají, má své místo i odpoledne pro děti na hřišti u ZŠ Hulvácká.
Program SVČ Gurtěvova Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Formanka sportovala v nové hale Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Dne 2.6.2006 naše škola slavila Den dětí v novém Sportovním centru Dubina. Předem jsme si vybrali sport, ve kterém jsme se chtěli utkat s ostatními třídami. Vybrali jsme si volejbal, a basketbal.
Děti dětem Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
1. června jsme slavili Den dětí trochu neobvyklým způsobem. Plánovali jsme, že zahrajeme prvňáčkům pohádky a taky jsme je hned začali nacvičovat s naší třídní v hodinách ČJ (bylo už po přijímačkách, a tak jsme si to mohli dovolit).
Deváťáci u soudu Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Protože prevence není nikdy dost, je už tradicí, že my, žáci 9. tříd, navštěvujeme i Okresní soud v Ostravě-Porubě. Bylo tomu i 30. května. Při vstupu do budovy, jsme byli prohlédnuti detektorem, který by odhalil nebezpečné předměty. Poté jsme se usadili v soudní síni a přivítal nás pan soudce.
Galavečer DIDEDAnce Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
6 nominací na Mistrovství Evropy a světa. 2 tituly mistrů Moravy, 2 tituly vicemistrů Moravy, 3 tituly vicemistrů ČR a 2 tituly mistrů ČR. Několik finálových míst na Mistrovství světa a titul vicemistr světa. Těchto úspěchů dosáhli členové tanečního studia DIDEDAnce v taneční sezóně 2005/2006, jejíž závěrečnou tečkou byl 7. Galavečer, který se konal v pondělí 19.6.2006 ve velkém sále DK AKORD.
"Jen si tak písknout" Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Začátek měsíce června byl pro 12 děvčat ze ŠD při ZŠ Alberta Kučery plný slavnostní nálady.
Folklor bez hranic Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
IX. ročník festivalu městských folklorních souborů s mezinárodní účastí OSTRAVA 2006 se bude konat ve dnech 14. – 18.8.2006. V městském obvodu Ostrava - Jih ve středu 16. srpna 2006
Blahopřejeme jubilantům Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Seznam jubilantů, kteří souhlasí s uveřejněním v Jižních listech. Starosta MO Ostrava-Jih Otakar Veřovský přeje všem do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a pohody v kruhu nejbližších.
Program DK Akord Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Program KZOJ Ostrava-Jih Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Program kina LUNA Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Odhalení pomníku V. Martínka Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Za přítomnosti primátora města Ostravy Aleše Zedníka, vedení obvodu Ostrava-Jih v čele se starostou Otakarem Veřovským byl v pondělí 29. května slavnostně odhalen v Hrabůvce u kruhového objezdu památník spisovateli Vojtěchu Martínkovi.
Maturity na škole AVE ART Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
V prvním červnovém týdnu začaly ve Střední soukromé umělecké škole AVE ART Ostrava, která vznikla v roce 2002, historicky první maturity. Zkoušky z dospělosti absolvovalo 22 studentů ze 4. A, kteří vystudovali obory propagační grafika, keramika a umělecké kovářství. Studenti maturují z teoretických i odborných předmětů, konkrétně z dějin umění, jazyka českého, cizího jazyka a z technologie. Součástí maturity je i obhajoba maturitní práce, při níž jsou studenti hodnoceni za návrh a za provedení.
ZŠ Mitušova má běžecký ovál Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
V rámci oslav 40. výročí otevření ZŠ Mitušova 8, které probíhaly koncem května, byl v pátek 26. května slavnostně otevřen atletický ovál kolem školního hřiště.
Nabídka na pronájem bytů Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Statutární město Ostrava Městský obvod Ostrava-Jih nabízí k pronájmu nově zrekonstruované byty v O-Hrabůvce: Žadatel musí být nájemcem obecního bytu Městského obvodu Ostrava-Jih a v případě, že bude jeho žádosti vyhověno, tento byt vrátí MOb O-Jih. Stávající byt žadatele musí být v užívání nejméně 1 rok a za tuto dobu nesmí být evidován na tomto bytě dluh na nájmu a službách spojených s bydlením.
Starosta ocenil občany Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Je už několikaletou dobrou tradicí, že starosta MO Ostrava-Jih Otakar Veřovský zve na radnici občany, kteří ve své činnosti, kdy se věnují ve volném čase sportu, kultuře, práci s dětmi či jiným aktivitám, dosahují velmi dobrých výsledků a dobře reprezentují náš obvod. Tentokrát pozval dvacítku občanů do společenského centra na Velflíkově ulici v Jubilejní kolonii.
Oprava mostu přes trať ČD na ulici Výškovická Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu by v letošním roce měla proběhnout oprava mostu přes trať ČD na ulici Výškovická (mezi křižovatkami s ulicí Pavlovova a Rudná v Ostravě-Zábřehu). Řidiči budou na dopravní omezení upozorněni přechodným dopravním značením.
Souvislá údržba ulice Pavlovovy v Ostravě-Zábřehu Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
V letních měsících by měla proběhnout rekonstrukce komunikace ulice Pavlovovy v Ostravě-Zábřehu, jejíž realizaci budou zajišťovat Ostravské komunikace, a.s. Rekonstrukce by měla probíhat po půlkách ve dvou měsíčním intervalu. Dopravní režim bude upraven dočasným dopravním značením. Řidiči by měli dbát zvýšené pozornosti. Tramvajový provoz nebude přerušen.
Poznej svůj obvod Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Pro všechny občany městského obvodu Ostrava-Jih je připravena zajímavá soutěž.
Senioři sportovali v Hradci Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Domov důchodců na Petruškově ulici v Zábřehu se stal pro letošní rok pořadatelem už XI. Ročníku sportovních her seniorů, kterých se zúčastňují obyvatelé domovů důchodců z celé Ostravy.
Žáci ZŠ Šeříková adoptivními rodiči Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Naše škola už desátým rokem sponzoruje zvířata v ostravské zoo. Jde již vlastně o takovou tradici. Vše zajišťují finanční příspěvky žáků, jejich rodičů a peníze ze sběrů starého papíru. Poslední dva roky se do akce zapojila i MŠ na ulici Předškolní, která patří k naší ZŠ.
Sportovní gymnázium plní grant Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Začátkem školního roku 2005/2006 jsme zahájili schválený grantový projekt v rámci enviromentálního vzdělávání za podpory Úřadu Moravskoslezského kraje „Čištění toku řeky Odry a přilehlých lužních lesů v katastru města Ostrava-Jih v CHKO Poodří“.
Rozloučení se slabikářem Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
29.5. se na ZŠ Klegova uskutečnila akce Rozloučeni se slabikářem. Se slabikářem se rozloučili naši prvňáčci, kteří se tímto způsobem chtěli pochlubit svým rodičům, co se za svůj první školní rok ve škole naučili.
Slavnosti obvodu se vydařily Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Už počtvrté se v červnovém termínu sešli na náměstí SNP v Zábřehu občané na Slavnostech obvodu Ostrava-Jih. Tuto akci pořádá KD Akord společně s městským obvodem Ostrava-Jih. Prvotním předpokladem pro její úspěšnost je dobré počasí a to se tentokrát vydařilo.
BK Snakes vyhráli festival Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Festival minibasketbalistů (ročník 1994) byl hrán v ČAS Aréně a v hale TU na Hladnově 5. - 7. 5. 2006. BK Snakes Ostrava trénuje a utkání oblastního přeboru hraje v tělocvičně ZŠ Volgogradská, soutěž OP vyhráli bez porážky a s velkou převahou s průměrným výsledkem 104 : 31. Družstvo se tímto kvalifikovalo na Festival minibasketbalistů.
SON – právní rozbor zákona 107/2006 Sb. Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Týká se věcí, vyplývajících z novely občanského zákoníku. Změny se významně dotýkají nájemníků již od 31. března 2006. Právní rozbor jednotlivých ustanovení zpracovalo SON ČR. Uvádíme ho nikoliv podle systematického řazení, nýbrž podle stupně naléhavosti pro nájemce bytů.
Děti soutěžily o putovní pohár Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Oheň, jaký je na olympiádě, zaplál začátkem června v mateřské škole na ulici B. Dvorského v našem obvodu. Konala se tu totiž sportovní akce pro děti předškolního věku „O putovní pohár malého sportovce“.
Sportovní centrum Dubina Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Od 1.4.2006 je v provozu sportovní centrum Dubina, jehož majitelem je ÚMOb Ostrava – Jih a provozovatel společnost ECM Facility a.s. Sportovní centrum se nachází na ul. Horní 81, Ostrava – Dubina (vedle prodejny nábytku Europa Möbel). Jedná se o sportovní halu určenou pro sálové sporty: basketbal, florbal, futsal, házená, nohejbal, volejbal a tenis.
Slovo starosty Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Finále ŠFL vyhrála Lvíčata Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Už po sedmé se hrálo finále Školské fotbalové ligy, kterou hrají kluci ze základních škol z Ostravy, ale převážně z obvodu Ostrava-Jih.
Z usnesení Rady a Zastupitelstva Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
74. a 75. schůze Rady MO Ostrava-Jih a 23. schůze Zastupitelstva MO Ostrava-Jih
Vodní areál byl dokončen Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Ve středu 21. června byl slavnostně dokončen a předán provozovateli Sareza s.r.o. za přítomnosti řady pozvaných hostů vodní areál Ostrava-Jih, jehož výstavba byla zahájena v srpnu loňského roku na Svazácké ulici za DK Akord na místě bývalého fotbalového hřiště a přilehlých ploch.
Harmonogram kontejnerů Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Volby v obvodu vyhrála ČSSD Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Ve dnech 2. a 3. června 2006 se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Už před začátkem voleb se rýsovalo, že by tentokráte mohla být volební účast vyšší než při posledních volebních aktech. V roce 2002 byla u komunálních voleb účast 21,78 %, u krajských v roce 2004 25,16 % a u voleb do EU ve stejném roce 20,9 % oprávněných voličů. Už před druhou hodinou v pátek se shromažďovali voliči před volebními okrsky a krátce po druhé hodině připomínala ZŠ Volgogradská velké mraveniště, ke kterému tam a zpátky putují zástupy mravenců.
Souvislá údržba Volgogradské Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Začátkem měsíce června byla zahájena souvislá údržba místní komunikace ulice Volgogradské v Ostravě-Zábřehu, součástí které bude vybourání a znovuosazení chodníkových obrub včetně opravy stávajícího odvodnění komunikace (uliční vpustě, revizní šachty, armatury), dále na této komunikaci proběhne výměna živičné obrusné vrstvy a předláždění chodníků, včetně chodníků k jednotlivým vstupům do domů.
Zjednosměrnění ul. P. Lumumby Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Z podnětu občanů byl odborem dopravy a komunálních služeb zpracován návrh na změnu organizace dopravy v ulici Patrice Lumumby v Ostravě-Zábřehu tak, aby mohl být zvýšen počet parkovacích stání.
Když zkoušky voní Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Ač závěrečné zkoušky na Střední škole společného stravování v Krakovské ulici v Hrabůvce provázejí stejné příznaky jako na jiných školách, to je opakování na poslední chvíli a samozřejmá nervozita, přece jen se v něčem liší. Přímo u zkoušek i na chodbách to voní různými dobrotami.
Zlatá svatba manželů Grety a Zdeňka Pavláskových Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Manželé byli sportovci vítkovického klubu cyklistiky, kde paní Greta jezdila jako krasojezdkyně. Pan Zdeněk pracoval celý život jako obráběč kovů v Nové huti, kde v roce 1996 odešel do důchodu. Nyní pečuje o dům, zahrádku, slepice a opravuje kola, pokud mu to zdravotní stav dovolí.
Změny v tramvajové dopravě Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 18.04.2012 07:08
Po projednání se zástupci odboru dopravy Magistrátu města Ostravy a Koordinátora ODIS s.r.o. bude v souladu s reálnou přepravní poptávkou na lince 2 upraven interval dopravy v období přepravní špičky ze současných 6ti minut nově na 10 minut.