Přístavba radnice je hotová

Vedle stávajících budov radnice MO Ostrava-Jih vyrostla přístavba, označovaná jako budova D. Byla vybudována nákladem 20 milionů korun. Jak byla potřebná a co nabídne jsme se zeptali místostarosty Karla Sibinského, který má na starosti investice.

„Ta budova je potřebná proto, že ve stávajících prostorách úřadu je někdy situace neudržitelná. Hlavně ve dnech, kdy jsou termíny  výplat sociálních dávek. Rozšiřuje se odbor sociálně právní ochrany dítěte. Jejich práce s klientem vyžaduje určitou diskrétnost a komfort, proto jsme se rozhodli s pomocí města tuto situaci řešit přístavbou.“
Co bude obsahovat?
„Jak jsem řekl, budou tam kanceláře odboru sociálně právní ochrany dítěte, kanceláře pro příjem žádostí a výdej občanských průkazů a budou tam dvě pokladny, které budou otevřeny po všechny pracovní dny. Tím zmizí problémy s neprůchodností chodby v budově A v době výplaty dávek a určitě potěší příjemce dávek to, že pokladny budou dvě a nebudou muset na peníze tak dlouho čekat.“
Kdy bude přístavba otevřena pro občany?
„Slavnostní otevření bude 30. srpna, takže naposled budou 1. září vypláceny dávky v původní pokladně. Pro veřejnost se přístavba otevře 4. září.“
Část kanceláří se asi uvolní, co s nimi?
„Protože jsou v přízemí, přestěhuje se do nich bytový odbor, který byl ve 3. patře a starší a imobilní občané si stěžovali na jeho špatnou dostupnost.“

(hu)