Na silnicích je bezpečněji

Od 1. července 2006 je v platnosti novela zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. V návaznosti na tento zákon vyšla v platnost úprava zákona č. 200/90 Sb. v ustanovení § 22 týkající se přestupků v dopravě a § 30 týkající se alkoholové a nealkoholové toxikomanie. Rovněž bylo do trestního zákona č. 140/1961 ustanovení § 180 d a § 201. Trestného činu se podle ustanovení § 180 trestního zákona se dopustí , kdo řídí motorové vozidlo bez řidičského oprávnění. Za uvedené jednání může být pachateli, v případě prokázání viny, uložen trest odnětí svobody na jeden rok nebo peněžitý nebo zákaz činnosti na dobu od jednoho do deseti let.

Trestného činu podle ustanovení § 201 trestního zákona se dopustí, kdo byť i z nedbalosti vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při nichž by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí, nebo způsobit značnou škodu na majetku. Za uvedené jednání pachateli, v případě prokázané viny, trest odnětí svobody až na jeden rok nebo peněžitý trest nebo zákaz činnosti. Pokud však bude zjištěno, že pachatel byl za uvedený čin v posledních dvou letech odsouzen nebo z výkonu trestu odnětí svobody uloženého za takový čin propuštěn, byl-li za obdobný čin spáchaný pod vlivem návykové látky v posledních dvou letech postižen, způsobil-li takovým činem havárii, dopravní nehodu, jinému ublížení na zdraví, nebo větší škodu na cizím majetku nebo jiný závažný následek a nebo spáchal-li takový čin při výkonu zaměstnání nebo jiné činnosti, při které je vliv návykové látky zvláště nebezpečný, například řídí-li hromadný dopravní prostředek, hrozí mu, v případě prokázání viny, trest odnětí svobody od šesti měsíců do tří let nebo zákaz činnosti, jehož délka je stejná jako v předchozích příkladech.
Ze statistik policistů obvodního oddělení Ostrava-Zábřeh vyplývá, že od 1. července 2006 řešili 25 přestupků v dopravě, z čehož bylo 6 oznámeno příslušnému správnímu orgánu obce s rozšířenou působností. Z tohoto počtu se dva případy týkaly řízení vozidla pod vlivem alkoholu. Policisté zadrželi 11 osob, které řídily vozidlo bez řidičského oprávnění a 2 osoby, které řídily vozidlo ve stavu vylučujícím způsobilost, kterou si přivodily užitím návykové látky před jízdou. Policisté zaznamenali, že došlo ke zlepšení chování všech účastníků provozu na pozemních komunikacích, řidiči jsou ukázněnější a ohleduplnější. K tomuto přispívá nejen bodový systém, ale i výše pokut, které neukázněným řidičům hrozí. Významnou měrou ke zlepšení bezpečí na silnicích přispívají i zmiňovaná nová ustanovení trestního zákona. Potrestání osob, které řídí vozidlo bez řidičského oprávnění nebo pod vlivem návykové látky, bude mít preventivní význam pro osoby, které by se chtěly podobného jednání dopustit.

Mjr. Miroslav Hrbáč