Z usnesení Rady MO Ostrava-Jih

76. a 77. schůze Rady Mo Ostrava-Jih

Rada MO Ostrava-Jih na 76. schůzi 22.6. 2006

 • jmenovala Martina Paila do funkce ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava – Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizace s účinností od 1. srpna 2006
 • rozhodla o přidělení zakázky"Rekonstrukce střechy vč. zateplení Lumírova 7" firmě THERM, spol. s r.o.
 • rozhodla zaslat výzvu k podání nabídky na zakázku "Dodávka výpočetní techniky a příslušenství
 • rozhodla zaslat výzvu k podání nabídky na zakázku "GO elektroinstalace Volgogradská 124, 126 a 128
 • rozhodla zaslat výzvu k podání nabídky na zakázku "Oprava střechy garáží na ulici B. Četyny 31
 • rozhodla zaslat výzvu k podání nabídky na zakázku "GO 2 ks výtahů U Studia 1,
 • rozhodla zaslat výzvu k podání nabídky na zakázku "GO 2 ks výtahů U Studia 3
 • rozhodla o přidělení zakázky "Rekonstrukce školní kuchyně a výdejny ZŠ Mitušova 8 a MŠ Mitušova 6, firmě VAMOZ-servis a.s.
 • rozhodla o přidělení zakázky "GO 2 ks výtahů Karpatská 20 firmě OTIS a.s.
 • rozhodla o přidělení zakázek "Zateplení střechy Petruškova 16 a Petruškova 14" firmě THERM, spol. s r.o.
 • rozhodla přidělení zakázek "GO 2 ks výtahů Jugoslávská 20 a Jugoslávská 26 " firmě VÝTAHY OSTRAVA spol.  s r.o.
 • rozhodla o přidělení zakázky "Výměna ležatých rozvodů vody na ZŠ V. Košaře 6“ firmě INSTAL REMONA spol. s r.o.


Rada MO Ostrava-Jih na 77. schůzi 20.7. 2006

 • rozhodla o přidělení veřejné zakázky  "Rekonstrukce komunikace IV. třídy ul. Volgogradské" firmě MSS Ostrava s.r.o.
 • rozhodla o přidělení veřejné zakázky í "Komplexní zateplení domu vč. střechy Košaře 1, Ostrava-Dubina" firmě INTOZA s.r.o.
 • rozhodla o přidělení veřejné zakázky  "Oprava fasády vč. výměny oken bytového domu č. 42, 44, 46, 48 na ul. Zlepšovatelů, Ostrava-Zábřeh" firmě Rudolf Latka
 • rozhodla o přidělení veřejné zakázky  "Zateplení domu a střechy Volgogradská 22, 24, Ostrava-Zábřeh" firmě VAMOZ - servis, a.s.
 • rozhodla o přidělení zakázky „Dodávka výpočetní techniky a příslušenství" firmě MEDIUM SOFT a. s
 • rozhodla o přidělení zakázky"GO elektroinstalace Volgogradská 124, 126 a 128 firmě ELIN servis s.r.o.
 • rozhodla o přidělení zakázek "GO 2 ks výtahů U Studia 1 a "GO 2 ks výtahů U Studia 3,, firmě OTIS a.s.,
 • souhlasila se zhodnocením nemovitostí vodního areálu Ostrava – Jih v rozsahu a za podmínek dle důvodové zprávy, které provede na své náklady Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.