Kamenná a zlaté svatby

KAMENNÁ SVATBA


Hedvika a Josef Reinleinovi

Oba pocházejí ze skromných poměrů. Paní Hedvika se narodila v Porúří jako nejstarší ze tří dětí. Po krátkém dětství musela jít pracovat, protože v rodině bylo vždy hluboko do kapsy. Josef se narodil na Hlučínsku v rodině rolníka, která měla pět dětí. K chaloupce patřilo malé hospodářství, na kterém musel už jako kluk pomáhat. V období první republiky se mu podařilo vyučit zámečníkem ve Vítkovicích. Po vyučení těžko hledal práci, takže se protloukal, jak se dalo.
Za války musel nastoupit na práci v Německu a tam poznal paní Hedviku. Vzali se v Německu 2.8. 1941 a zařídili si domácnost. V roce 1943 se jim narodil syn Zikmund. Na konci války přišli o všechno, pan Josef byl odsunut do Československa a manželka se synem šla s ním. Tam si našel práci ve Vítkovických železárnách a v roce 1948 se jim narodila dcera Regina. V roce 1951 dostali nový byt a po deseti letech začali znovu budovat domov.
Pan Josef pracoval ve Vítkovicích až do důchodu, paní Hedvika pracovala jako topička v Zásobování teplem Ostrava.
Za 65 let společného života toho překonali hodně a teď se těší ze svých dětí, čtyř vnoučat a čtyř pravnoučat.

ZLATÁ SVATBA


Alžběta a Gabriel Blahóovi

Paní Alžběta se narodila na Slovensku a pan Gabriel v Maďarsku. Poznali se na Slovensku. Postupně procházeli mnohými podnájmy a v roce 1956 na Silvestra měli svatbu v Odrách. Po létech stěhování se nakonec usadili v Ostravě. Paní pracovala celý život na poště, pan Gabriel jako státní zaměstnanec.
Paní Gabriela ráda vaří a výborně peče. Společnou zálibou a aktivním odpočinkem je pro ně zahrádka. Vychovali čtyři děti a v současné době se těší z devíti vnoučat a jednoho pravnuka.

ZLATÁ SVATBA


Militina a Antonín Vrbkovi

Paní Militina se narodila na Ukrajině jak dcera Volyňských Čechů. Její otec padl v bojích na Dukle. V roce 1947 se s matkou přestěhovala na Žatecko. Pan Antonín se narodil v Brně. V roce 1952 nastoupil základní vojenskou službu a přešel na vojenské učiliště. Jeho spolužák ho seznámil v Mariánských Lázních se svou sestřenicí, pozdější Antonínovou manželkou. Vzali se v srpnu roku 1956.
Při snižování stavu armády přešel do civilu a přestěhovali se do Ostravy. V roce 1957 se manželům narodila dcera Zdeňka, v roce 1961 syn Jiří a v roce 1966 dcera Milada.
Když děti odrostly, začala paní Militina pracovat ve Vítkovicích, kdy byl i její manžel, jako brusička. Pan Antonín byl kromě zaměstnání i deset let předsedou občanského výboru a tři funkční období byl poslancem obvodu Ostrava 3, kde byl předsedou správní komise.
V roce 1991 odešli oba do důchodu a dnes se věnují hlavně zahrádce a těší se ze dvou vnoučat.