Cyklostezka v Bělském lese

V loňském roce došlo k úpravě úseku cyklostezky vedoucí od ul. Svornosti směrem k restauraci Dakota v Bělském lese - zřízení samostatně vedené stezky pro cyklisty a chodce s odděleným provozem. Byl zde instalován tzv. hmatný pás, kterým je stezka rozdělena. Přesto chodci a cyklisté, kteří byli v minulosti zvyklí sdílet společný prostor, dále setrvačně užívají komunikaci bez ohledu na dopravním značením vymezený provoz a také bez ohledu na svou bezpečnost a bezpečnost ostatních uživatelů této k rekreaci sloužící komunikace.

Upozorňujeme chodce a cyklisty, že je nutno dodržovat pravidla silničního provozu, která v tomto případě říkají:
„je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou stezka pro chodce a cyklisty, na které je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je chodec povinen užít pouze pruh vyznačený pro chodce. Pruh vyznačený pro cyklisty může chodec užít pouze při obcházení, vcházení a vycházení ze stezky pro chodce a cyklisty, přitom nesmí ohrozit cyklisty jedoucí v pruhu vyznačeném pro cyklisty“.
V současné době probíhá příprava dalších úprav, které by měly chodcům a cyklistům usnadnit dodržování pravidel silničního provozu. Snad bude brzy ze strany chodců a cyklistů pochopen význam této změny pro jejich bezpečí a pohodlí.

Odbor dopravy a komunálních služeb