Radosti a strasti vodního areálu

V červnu byl po desetiměsíční výstavbě slavnostně otevřen vodní areál Ostrava-Jih na Svazácké ulici v Zábřehu. Vzhledem k nepříznivému počasí, v němž špatně zakořeňoval travnatý koberec, bylo pro návštěvníky otevřeno až s dvoutýdenním zpožděním. Špatné počasí pro trávník, tedy horko a sucho, naopak velmi lákalo občany, kteří už se nemohli dočkat. Brány se ale na sváteční dny v červenci otevřely a koupaliště zažívalo nápory návštěvníků.

Jak už to tak bývá, v provozu, který byl v podstatě ze začátku zkušební, se objevily některé nedostatky, které shrnul místostarosta MO Ostrava-Jih Karel Sibinský.

Pochopitelně, že u tak náročné stavby, jako je koupaliště, se nějaké problémy vyskytnou. První nepříjemností byly fronty u pokladen. I když jsou tam tři, přístup k nim je nešťastně vyprojektován a tato situace se bude řešit po sezoně. Komplikace s permanentkami vyřeší Provozovatel instalací svého softwaru identického s koupalištěm v Porubě.
Druhým problémem byly časté krádeže kol ze stojanů před areálem. Na nějakou náročnou, třeba i krytou kolárnu, nebyly v rozpočtu peníze a také jsme takové masivní krádeže nepředpokládali. Je vidět, že v Ostravě jsou lidé, kteří se takovými krádežemi živí a jsou na ně i patřičně vybaveni. Nejsem si jist, zda se podaří krádeže zcela eliminovat, ale přistoupili jsme k tomu, že jsme vybudovali dřevěnou ohradu, která bude i zabezpečena hlídací službou a snad se krádeže podaří minimalizovat.
Třetím problémem, který byl o prázdninách medializován, je skluzavka zvaná „kamikadze“. V tisku byl publikován počet zraněných, který ale zcela přesně neodpovídal skutečnosti. Atrakce, protože jsou zdarma a jejich používání je v ceně vstupenky, byly doslova v obležení návštěvníků. Ne všichni se na nich chovali podle pokynů plavčíků a tak je třeba říci, že značná část publikovaných zranění jde na vrub nekázně a neopatrnosti návštěvníků. Dokonce tam došlo k fyzickému napadení plavčíka“
, řekl místostarosta Sibinský.

S nekázní se asi musí počítat a bylo by třeba zavést opatření, aby se minimalizovala a také udělat nějaké technické řešení, které by minimalizovalo riziko možného zranění.

„Podle projektů, certifikátů a osvědčení o způsobilosti je skluzavka v pořádku. Mladí plavčíci si nedokázali zjednat respekt a tak provozující firma zajistila dohled pracovníky bezpečnostní agentury. Snížila se frekvence návštěvníků skluzavky a po dohodě s projektantem bude provedena i úprava dojezdové části skluzavky, která se zkrátí asi o 2 m a tím se prodlouží dojezdová dráha, aby k žádným zraněním nedocházelo, tato úprava nebude mít žádný vliv na parametry skluzavky,“ pokračoval Sibinský a o ohlasech na nový vodní areál dodal: „já jsem se setkal asi se čtyřmi kritickými názory a to byly ještě spíše návrhy, co udělat. Jinak jsou ohlasy zcela pozitivní a lidé děkují za areál na který tak dlouho čekali,“uzavřel místostarosta Sibinský