Občanské sdružení Družstvo

Okrsek převážně rodinných domků s tradičním názvem Družstvo byl založen ve dvacátých letech minulého století. U jeho zrodu stál první starosta Ostravy po l. světové válce, senátor Josef Chalupník. Družstvo je ohraničeno ulicemi Moravská, Závodní, Věšínova a Horní.

Přesto, že od šedesátých let je Družstvo protnuto dvěmi dopravními tepnami – Rudnou a Polaneckou spojkou – stále si zachovává svůj pozoruhodných charakter. Občané Družstva se starají o estetický vzhled svých domků a zahrad. Bohužel péče o veřejná prostranství byla ze strany obvodního úřadu zanedbávána a proto se několik iniciativních občanů nechtělo smířit s daným stavem a založili občanské sdružení s názvem DRUŽSTVO. Jeho cílem je vytvářet rozumnou oponenturu vůči obvodnímu úřadu a společných úsilím zlepšit současný stav.

První kontakt s obvodním úřadem byl navázán 17. 5. 2006, kdy byli zástupci DRUŽSTVO přijati starostou Otakarem Veřovským. Informovali ho o cílech OS DRUŽSTVO a zároveň mu předali požadavky na odstranění některých dlouhodobých nedostatků. Z nich některé lze odstranit rychle, jiné vyžadují dlouhodobější řešení.

Zástupci OS DRUŽSTVO se setkávají s pracovníky obvodního úřadu a výsledky této spolupráce a vzájemné informovanosti mohou občané Družstva nyní pozorovat na nám. Gen. Svobody, kde došlo k odstranění některých dlouhodobých nedostatků. Myslíme si však, že práce by měly být organizovány intenzivněji a hlavně rychleji. Po dokončení údržby na náměstí by se práce měly přenést do dalších částí Družstva. Chceme zároveň vyzvat občany Družstva, aby udržovali okolí svých domků a chodníky čisté a tím ulehčili obvodnímu úřadu situaci.

Pokud občané ve svém okolí registrují závady, týkající se bezpečnosti, nepořádek, neudržovanou zeleň, suché stromy a další nedostatky, sdělte je písemně na dvě sběrná místa. První je v holičství a kadeřnictví na nám. Gen. Svobody a druhé, zejména pro občany bydlící za Polaneckou spojkou, na Rudné č. 84 (poštovní schránka). Občané Družstva, díky za projevenou iniciativu.

Za OS DRUŽSTVO Pavel Prostějovský