Postup při zjištění a odstranění nepojízdného vozidla

Protože v Městském obvodu Ostrava-Jih enormě přibývá neukázněných majitelů nepojízdných vozidel, uvádíme možný kontakt a postup při zjištění výskytu nepojízdného vozidla na veřejném prostranství.

Občan může toto nahlásit buď na adresu: ÚMOb , odbor dopravy a komunálních služeb, Horní 3, 700 30 O.-Hrabůvka, případně telefonicky na tel.č. 599430270 nebo na e-mailovou adresu: posta@ovajih.cz.

Uvítáme, pokud občan uvede:

  • ulici s číslem popisným domu, kde se vozidlo vyskytuje
  • typ vozidla
  • barvu vozidla
  • RZ (registrační značku vozidla-bývalá SPZ), pokud má

Pro usnadnění řešení odtahu a ekologické likvidace nepojízdného vozidla poskytujeme majitelům těchto vozidel telefonický kontakt na společnost URBAN – 595220367 nebo 360, která toto provádí za přiměřené ceny vč. dokladu pro odbor dopravně-správních činností MMO, který je nezbytný pro odhlášení vozidla z registru.

Likvidace nepojízdných vozidel je prováděna ve smyslu silničního zákona č. 13/1997 Sb.

odbor dopravy a komunálních služeb