Vyhodnocení ankety

Ve dnech 10.7 – 10.8. byla ve foyer KD K-TRIO výstavka investičních záměrů v obvodu. Jde o nákupní centrum mezi ulicemi Horní aj. Herolda, parková úprava vedle ulice D. Šavrdy a bytové domy na ulici Provaznické.

Občané měli možnost si na panelech tyto záměry prohlédnou, na anketních lístcích se k nim vyjádřit. Vedení obvodu tak chtělo získat názory občanů na tyto záměry, se kterými přišli různí investoři. Celkem se ve schránce shromáždilo sto anketních lístků, které starosta Otakar Veřovský ve spolupráci se sekretářkou Alenou Krchovou vyhodnotili. Na lístcích občané vyjádřili souhlas, nesouhlas a také mohli přidat svůj další názor. U několika nešlo zjistit názor, ale drtivá většina byla vyplněna přehledně. Nejvíce občané souhlasili s úpravou parku, 79 pro a 14 proti, výstavbu na Provaznické schvalovalo 65 a 27 s ní nesouhlasilo a u nákupního centra byl poměr hlasů 46 ku 46.

Pokud se občané vyjadřovali slovně, tak ve většině případů převládal názor, že nákupních center je dostatek a místo něj preferovali zeleň, k úpravě parku na ul. Šavrdy chtěli, ať tam zase nevyrostou parkoviště, několik hlasů volalo po větší údržbě stávající zeleně a jeden hlas volal po zredukování křovin na ulici Jiříkovského a více parkovacích místech.