Informace o cestovních pasech

Informace pro žadatele o vydání cestovního pasu

Změny na úseku cestovních dokladů


v souvislosti se zákonem č. 136/2006 Sb., (účinnost 01.09.2006), kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
na úseku cestovních dokladů ÚMOb Ostrava-Jih budou žádosti o vydání cestovního pasu (dle stávajících předpisů) přijímány pouze do 17.08.2006 (do tohoto data je nutno k žádosti předložit veškeré zákonem stanovené doklady)

 • dne 21.08.2006 je možno žádost o vydání cestovního pasu, dle stávajících předpisů podat přímo na odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy – pracoviště na ul. Gorkého 2, Moravská Ostrava
 • v období od 22.08. do 31.08.2006 není možné podat žádost o vydání cestovního pasu (se strojově čitelnými údaji)
 • v tomto období lze požádat o pouze o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 1 rok za správní poplatek 600,- Kč, a to pouze na Magistrátu města Ostravy, odbor vnitřních věcí, pracoviště Gorkého 2
 • od 01.09.2006 dochází k těmto změnám:
 • na úseku cestovních dokladů ÚMOb Ostrava-Jih od 01.09.2006 vyřídíte pouze:
 • žádosti o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji- pasy vydané ve lhůtě kratší 30 dnů
 • pasy pro děti 0 – 5 let

Žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosiči dat s biometrickými údaji bude možno od 01.09.2006 podat p o u z e na Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí, úseku cestovních dokladů, pracoviště Gorkého 2.
Žádosti budou vyřizovány ve lhůtě 30 dnů

 • občan nad 15 let platnost CP 10 let správní poplatek 600,- Kč
 • dítě 5 – 15 let platnost CP 5 let správní poplatek 100,- Kč
 • dítě 0 – 5 let platnost CP 1 rok správní poplatek 50,- Kč

(u tohoto typu pasu se jedná o pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými prvky)

Od 01.09.2006 nelze do pasu rodiče zapsat dítě, dítěti bude vydán vlastní cestovní pas
a) cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (běžné CD – tzv. e-pas)

 • žádosti se podávají u obce s rozšířenou působností, t.j. - Magistrát města Ostravy, Gorkého 2, Moravská Ostrava
 • lhůta vydání - 30 dnů
 • nově vydané pasy:
 • občan nad 15 let platnost CD 10 let správní poplatek 600,- Kč
 • dítě 5 – 15 let platnost CD 5 let správní poplatek 100,- Kč
 • dítě 0 – 5 let platnost CD 1 rok správní poplatek 50,- Kč
 • POZOR – u tohoto typu pasu se jedná o pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými prvky

b) cestovní pasy bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými prvky (rychlovky)

 • žádosti o vydání CD přijímá Magistrát města Ostravy, ul. Gorkého, rovněž kterýkoliv matriční úřad
 • lhůta vydání - do 15 dnů
 • cestovní pasy (rychlovky):
 • občan nad 15 let platnost CD 6 měsíců správní poplatek 1.500,- Kč
 • dítě 5 – 15 let platnost CD 6 měsíců správní poplatek 1.000,- Kč
 • dítě 0 – 5 let platnost CD 1 rok správní poplatek 50,- Kč
 • viz výše – v těchto případech 0 – 5 let se nevydává CD se strojově čitelnými údaji

 

odbor vnitřních věcí