Exotický Folkor bez hranic

Už podeváté se ve středu stal obvod Ostrava-Jih centrem týdenního festivalu Folklór bez hranic. Dopoledne soubory vystoupily v domově důchodců na Petruškově ulici, odpoledne byli tradičně přijati na radnici vedením obvodu v čele se starostou Otakarem Veřovským a před 17. hodinou čekaly na začátek vystoupení před K-TRIEM stovky milovníků folkloru. A byli nadmíru spokojeni, což dokládal bouřlivý potlesk, kterým výkony tanečníků, muzikantů i zpěváků oceňovali. A protože tradičně přálo v obvodu Ostrava-Jih folkloru i počasí, tak ředitelka festivalu Kateřina Macečková vypadala velmi spokojeně. Zřejmě to způsobil i fakt, že se podařilo zajistit exotické soubory.

Exotika určitě táhne. Letos jsme měli veliké štěstí, protože se nám podařilo zajistit opravdu barevné spektrum souborů od těch nejexotičtějších jako je soubor z Cookových ostrovů v Polynésii, z Portugalska, Mexika, přes soubory z okolních zemí až po naše domácí.“
Člověk z nového Zélandu, který byl takovým manažerem souborů z Tichomoří zemřel, jak se vám podařilo získat soubor z Cookových ostrovů?
„Čech pan Grapl, který se do těchto končin odstěhoval, zemřel, ale nám se podařilo získat nový kontakt. Je to i tím, že mezi festivaly probíhá čilá spolupráce a i přes Folklorní sdružení ČR se můžeme dostat k účasti takových zajímavých souborů. Pro ně jsou organizovány takové trasy po Evropě. Soubor z Cookových ostrovů byl v Maďarsku, Polsku, u nás absolvuje ještě další tři nebo čtyři festivaly, soubor z Mexika byl v Mnichově a od nás pokračuje dál.“
Jak jste spokojena s vystoupením na jihu Ostravy a účastí diváků?
Důležité je počasí a je bezvadné, že můžeme vystupovat venku, zatímco v Mariánských Horách jsme museli jít dovnitř. Mám pocit, že za ta léta je účast diváků letos největší a je to také určitě díky tomu, že jsme měli štěstí při výběru souborů.“
Jaký je ohlas mezi soubory na vystoupení v domovech důchodců a přijetí na radnici?
„Mám pocit, že při těchto příležitostech vystupují rádi a také si velmi váží toho, že je zvou představitelé obvodů, kteří tuto akci vnímají jako významné obohacení kulturního života v obvodu.“
Čeká vás jubilejní ročník, už na něj myslíte?
Ano, myslíme. Bude to těžké po tom letošním, tak zajímavém ročníku, aby program byl důstojný toho výročí, ale budeme se snažit.“
Program před K-TRIEM se opravdu vydařil, líbil se mladým i starým. Zvláště čtyřletý tanečník z Cookových ostrovů je úplně uchvátil. Moderátorka Dagmar Misařová prozradila, že výtěžek z tohoto turné chtějí členové souboru z malého ostrova věnovat na počítač do školy a opravu kostela. Soubor z Portugalska přijel na pozvání ostravského souboru Ševčík a bylo vidět, že mezi nimi vzniklo opravdové přátelství. Byla to zkrátka zajímavá, příjemná a pohodová akce.

(hu)