Z usnesení Rady MO Ostrava-Jih

Rada MO Ostrava-Jih na 68. schůzi 16.2. 2006

 • souhlasila s provedením stavebních úprav spočívajících ve vybourání několika nenosných příček v objektu tělocvičny na ul. 29. dubna ve Výškovicích na vlastní náklady budoucího nájemce Gymnastického klubu Vítkovice
 • vyhlásila konkurz na funkci ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka Mitušova 16
 • vzala na vědomí informativní zprávu o zajištění prací a likvidaci následků přívalů sněhu ve dnech 30.12. 2005 – 9.1. 2006
 • vzala na vědomí informativní zprávu o podpoře sportu Městským obvodem Ostrava-Jih
 • souhlasila s dohodou o omezení provozu mateřských škol v měsíci červenci a srpnu 2006
 • rozhodla o výzvě k zakázce „Regenerace panelových domů G-57 Volgogradská 72,74“ Zastupitelstvo MO Ostrava-Jih na schůzi23.2. 2006
 • vzalo na vědomí petici Karla Kubáta týkající se protestu proti umístění autobusové zastávky DPMO Sámova před domem Horní 16,18,20 a protestu proti nezabezpečení bývalé kotelny a.s. Vítkovice v objektech domů Horní 14 a 16 a odpověď starosty Otakara Veřovského na tuto petici
 • rozhodlo prodat nemovitost v areálu Odra ve Výškovicích společnosti 3E PROJEKT a.s. za cenu 17 milionů korun


Rada MO Ostrava-Jih na 69. schůzi 2.3. 2006

 • rozhodla zaslat výzvu k podání cenové nabídky na zakázku Z 26.010 na poskytování služeb  "Provozování Sportovního centra Dubina"
 • rozhodla zaslat výzvu k podání cenové nabídky na zakázku Z 26.012 na poskytnutí služeb "Nakládka a odvoz černých skládek (komunálního odpadu) v obvodu Ostrava-Jih v roce 2006-2008"
 • rozhodla o přidělení zakázky "Rekonstrukce elektroinstalace budovy B, ÚMOb Ostrava-Jih v Ostravě-Hrabůvce", firmě ELEKTRO - Vajdík spol. s r.o.
 • rozhodla zaslat výzvu k podání nabídky na zakázku Z 26.011 na poskytnutí služeb "Čištění místních komunikací III. a IV. tř. v Městském obvodu O.-Jih v roce 2006"
 • rozhodla o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 26.009 na poskytnutí služeb "Pojištění majetku a odpovědnosti Městského obvodu Ostrava-Jih"
 • rozhodla zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor Sport baru, včetně zázemí, v kryté sportovní hale na ulici Horní 81 v Ostravě – Dubině, o celkové výměře  136   m2, s minimální výší nájemného 1.000 Kč/m2/rok
 • vzala na vědomí stížnost několika nájemců Domu s pečovatelskou službou na ul. Horymírova 123 v Ostravě-Zábřehu


Rada MO Ostrava-Jih na 7O. schůzi 16.3. 2006

 • rozhodla o přidělení zakázky "Zateplení na obytných domech Bedřicha Václavka 19 a 21; Ostrava-Dubina" společnosti CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.
 • rozhodla o přidělení zakázky na poskytnutí služeb "Provozování Sportovního centra Dubina". společnosti ECM Facility a.s.
 • rozhodla o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 26.016 na provedení "Uzavření pavlačí Fr.Formana 28,30, Ostrava-Dubina"
 • rozhodla zaslat výzvu k podání nabídky na zakázku Z 26.003 na provedení "GO výtahů M. Fialy 1"
 • rozhodla o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 26.017 na provedení "Rekonstrukce školní kuchyně a výdejny ZŠ Mitušova 6 a MŠ Mitušova 8, Ostrava-Hrabůvka"