Opatření k ptačí chřipce

Informace o postupu při podezření na nákazu ptactva či drůbeže

Primátor Aleš Zedník svolal 6. března 2006 do Nové radnice komisi složenou ze zástupců Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZMSK), městské policie a vybraných odborů magistrátu. Přítomni byli rovněž starostové obcí zařazených do správního obvodu Ostrava. O opatřeních a doporučeních, jak postupovat při nálezu uhynulých ptáků, informovali zástupci Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj a zástupce ředitele HZMSK Vladimír Vlček, který vymezil opatření týkající se území města Ostravy následovně:

  1. Pokud občan zjistí výskyt uhynulého ptáka na místě veřejně přístupném, oznámí tuto skutečnost na linku CTV (tel.čísla 150, 112, 156). Tato informace je předána Městské policii Ostrava. Strážníci místo výskytu zajistí a zamezí přístup ostatním osobám do příjezdu firmy, která je smluvně vázána odstraněním uhynulého ptactva.
  2. Odstraňováním uhynulého ptactva vyskytujícího se na střechách domů a balkonech je pověřen Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje.
  3. Odstraněním uhynulých pěti a více kusů vodního ptactva se zabývají pracovníci Krajské veterinární správy.


V Centru tísňového volání jsou všechna hlášení občanů evidována a místa výskytu zaznamenána. Bezpečnostní rada kraje 7. března 2006 přijala zásady postupu při potvrzení ptačí chřipky (veterinární) na území severní Moravy a Slezska. Starostům měst a obcí doporučila účast na školeních pořádaných krajskou veterinární správou. Od krajské veterinární správy dostaly obce písemné instrukce. Občané mohou už nyní získat informace na obecních úřadech, internetových stránkách veterinární správy www.svscr.cz a hygienické stanice www.khsova.cz

"Za podezřelý považujeme nález pěti uhynulých volně žijících ptáků, u vodního ptactva - kachen, labutí, volavek, kormoránů - je třeba ohlásit už nález jednoho kusu. Inspektoři veterinární správy odeberou vzorky, odešlou je do příslušné laboratoře a uhynulá zvířata budou odvezena a řádně vyšetřena," uvedl ředitel veterinární správy Jaromír Polášek. Nález v přírodě by měl každý občan nahlásit na tísňovou linku 150 nebo veterináři.

Chovatel drůbeže ohlásí podezření na ptačí chřipku vždy veterináři. Pracovníci veterinární správy na místě vyhodnotí, zda jde o oprávněné podezření nebo určí důvod úhynu. Odeberou vzorky k laboratornímu vyšetření.

Veterinární správa musí informovat o výskytu nejen orgány kraje, složky Integrovaného záchranného systému a vedení obcí, ale také Státní veterinární správu ČR a okolní kraje. V regionu je vytypováno kolem 24 rizikových chovů drůbeže a ptactva, které budou inspektoři krajské veterinární správy kontrolovat a dohlížet na dodržování přijatých opatření.