Má ocenění Policista roku

Na celoměstském aktivu Policie České republiky byli v DK Akord vyhodnoceni nejlepší policisté jednotlivých oddělení za rok 2005. Ti kteří slouží u policie více než deset let, dostali medaili za věrnost. Z obvodního oddělení na ul dr. Martínka v Hrabůvce byl oceněn titulem „Policista roku 2005“ praporčík Bronislav Dřeza.

Jak dlouho je příslušníkem policie?

„Nastoupil jsem v červnu 1992 na obvodní oddělení v Hrabůvce k hlídkové službě. Od roku 1997 jsem zařazen ve skupině dokumentace.“

Co to znamená?

Zpracovávání přestupků a trestných činů, šetření a zjištění pachatele. Součástí této práce jsou výjezdy na místo činu. Nejdříve místo ohledá hlídka a pokud to spadá do neší kompetence, to znamená, že se jedná o čin s trestní sazbou do tří let, provádím šetření, popřípadě s technikem, který zajišťuje stopy, provádím výslechy. Jedná-li se o závažnější trestnou činnost, je volána výjezdová skupina služby kriminaální policie a vyšetřování. Provádím tzv. zkrácená přípravná řízení. To znamená, že celý případ zdokumentuji po stránce výslechů, zajištění důkazních prostředků a spisový materiál je z obvodního oddělení postoupen přímo na okresní státní zastupitelství.“

Stává se, že se k vám případ vrátí?

„No mohu říci, že drtivá většina případů, které jsem zpracoval, se zpět nevrátí, asi je důkazních materiálů pro soudní jednání dostatek. Když se případ vrátí, tak to jde zpravidla o trestný čin mezi příbuznými a poškozený dá nejdříve souhlas k trestnímu stíhání a pak si to rozmyslí v okamžiku, kdy materiál už není na obvodním oddělení.

Máte už dost zkušeností, mění se něco v trestné činnosti?

„Dá se říci, že na určitých lokalitách dochází k nárůstu vloupání do zaparkovaných vozidel. To je momentálně taková nejvýraznější záležitost.“

Jak velký je váš rajon?

„Náš služební obvod je v Ostravě největší a rozkládá se od ulice Rudné přes Hrabůvku, Hrabovou, Novou Bělou, Dubinu a Bělský Les.“

Jsou některá místa klidnější, s menším nápadem trestné činnosti?

To určitě, klidnější je Hrabová nebo okolí ulice Mitušovy.“

Překvapilo vás ocenění?

„Ano, překvapilo mě, že jsem takové ocenění dostal já, protože si myslím, že je na oddělení spousta kolegů, kteří jsou dobří a dělají svou práci poctivě. Každopádně mě to ale potěšilo a je to pro mě velká pocta a ocenění mé práce, z kterého mám radost.“

A co na to rodina?

„No, jsou na mě pyšní.“

A kolegové?

Já jsem člověk, který neodmítne pomoci, pokud to někdo potřebuje a je to možné, dělám tu práci řadu let a určitě jsem nějaké zkušenosti, které mohu předat, získal. Myslím si, že kolegové mi to přejí.
Ale největším oceněním pro mě je, a toho si moc cením, když na oddělení přijde člověk a pak řekne, že moje jednání , chování a způsob vyšetřování případu ho uspokojilo a poděkuje mi. To je pro mě největší ocenění.“

Hodláte u policie vyrvat?

„Já určitě, protože práci, kterou dělám, jsem chtěl dělat odmalička a snažím se ji dělat co nejlépe.“