Zápis do MŠ

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Ostrava - Jih, odbor školství a kultury sděluje: Zápis do mateřských škol obvodu Ostrava-Jih, pro školní rok 2006/2007, proběhne ve dnech

3.4.2006 v době od 8,00 hod. - 16,00 hod.
4.4.2006 v době od 8,00 hod. - 16,00 hod.