Hasiči jednali v Zábřehu

Ve zbrojnici Sboru dobrovolných hasičů v Zábřehu se 27.2. sešlo Shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů z Ostravy. Toto shromáždění je nejvyšší orgán okresního sdružení hasičů mezi konferencemi, které jsou jednou za pět let. Shromáždění se schází dvakrát ročně a může také odvolávat a volit členy výkonného výboru. Hostem na jednání byl starosta MO Ostrava-Jih Otakar Veřovský.

Přítomní představitelé dobrovolných hasičských sborů z jednotlivých městských částí vyslechli zprávu o činnosti za rok 2005, kterou přednesl Starosta okresního sdružení Ostrava Stanislav Sovinský. Konstatoval v ní, že dobrovolní hasiči vykonali za uplynulý rok kus dobré práce a k tomuto hodnocení patří také poděkování ředitelek základních škol A. Kučery a Horymírova a starosty Veřovského dobrovolným hasičům ze Zábřehu za pomoc při úklidu sněhu ze střech škol.