Nabídka na pronájem bytů

Statutární město Ostrava Městský obvod Ostrava-Jih nabízí k pronájmu nově zrekonstruované byty v O-Hrabůvce: Žadatel musí být nájemcem obecního bytu Městského obvodu Ostrava-Jih a v případě, že bude jeho žádosti vyhověno, tento byt vrátí MOb O-Jih. Stávající byt žadatele musí být v užívání nejméně 1 rok a za tuto dobu nesmí být evidován na tomto bytě dluh na nájmu a službách spojených s bydlením.


- na ul. Jubilejní 46 a 48 za smluvní nájemné 56,30 za m2 - ihned k obsazení.
Jubilejní 46


Jubilejní 48

Žádosti adresujte na ÚMOb O-Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka do 5. 4. 2006.
na ul. Závodní 47 za smluvní nájemné - bude upřesněno při prohlídkách bytů
k nastěhování pravděpodobně od 1. 6. 2006

Závodní 47


Prohlídky bytů na ul. Závodní 47- budou dne 25. 4. 2006 od 11 - 13 hod.
Žádosti adresujte na ÚMOb Ostrava-Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka - do 4. 5. 2006
Informace telefonicky nebo osobně na bytovém oddělení, budova B, ÚMOb O-Jih, Horní 3, O-Hrabůvka, tel.599 430 243, 599 430 415, 599 430 375, 599 430 311.


V žádosti uveďte:

  • byt o který má žadatel zájem ( velikost, příp. č.b.)
  • jméno a adresu žadatele (vráceného bytu)
  • velikost vráceného bytu, kategorii
  • od kdy v bytě bydlí
  • počet osob
  • telefon