Poděkování hasičům

Starostovi MO Ostrava-Jih Otakaru Veřovskému přišel z Třebovic následující dopis:

Vážený pane starosto,

obracím se na Vás s informací o Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh, jehož členové se velmi obětavě podíleli na odklízení sněhu ze střechy našeho obchodního centra ve dnech 8.-10. února t.r. V těchto dnech jsme byli z důvodů zajištění bezpečnosti našich zákazníků nuceni přistoupit k uzavření budovy a rychlému odklizení vrstvy sněhu po sněhové kalamitě z celé střechy o výměře cca 25 tisíc m2.

I když dobrovolní hasiči mají většinou své stálé zaměstnání, obětavě pomáhali v době svého volna v denních i nočních hodinách co nejrychleji odstranit sněhovou vrstvu ze střechy a umožnit tak bezpečné znovuotevření našeho obchodního centra, což se i s jejich nemalým přispěním podařilo již za 21 hodin po uzavření.

Prosím Vás, abyste členům Sboru dobrovolných hasičů z Vaší městské části tlumočil naše srdečné poděkování. Věřím, že i v budoucnu se na ně budeme moci s důvěrou obrátit s žádostí o pomoc.

Děkuji Vám


S pozdravem


Adam Tyleček

Manager OC Galerie