Oprava mostu na Horní

Jakmile to umožní vhodné klimatické podmínky letošního jara, bude zahájena oprava mostu přes ulici Horní v Ostravě-Dubině, ulici J. Herolda. Oprava bude spočívat v kompletní výměně mostního svršku včetně úpravy a sanace nosné konstrukce a spodní stavby. Uvedená akce si vyžádá úplnou uzavírku tohoto mostu.

Řidiči budou na objízdné trasy upozorněni přechodnou úpravou dopravního značení. Ve směru jízdy od ulice Dr. Martínka budou řidiči do oblasti sídliště Dubina trasování po ul. Horní a ul. Plzeňské a přes most F. Formana do sídliště Dubina. Ve směru jízdy od ul. Plzeňské budou řidiči do oblasti sídliště Bělský Les trasování po ul. Horní, na kruhový objezd v křižovatce s ul. Dr. Martínka a zpět po ul. Horní do oblasti sídliště Bělský Les.

Odbor dopravy a komunálních služeb