Hledáme mladé talenty

Základní škola Krestova 36 v Ostravě-Hrabůvce pořádá nábor dětí do 1.třídy s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy s nástupem od 1.9.2006. Současně bude doplňovat budoucí 4. a 6. třídu s RvHv a RvVv. Toto specializované vyučování probíhá v dobře vybavených odborných učebnách a je vedeno zkušenými, kvalifikovanými pedagogy.

V rámci RvHv se děti kromě zpěvu a dalších hudebně zaměřených činností naučí ovládat i 1 hudební nástroj.
Při škole pracují 3 pěvecké sbory, z nichž ten nejstarší, DPS Mendíci, jezdívá reprezentovat město Ostravu na festivaly a soutěže nejen po ČR, ale i do zahraničí. Bohatá je též koncertní činnost školy včetně vydávání vlastních CD a spolupráce se současnými českými hudebními skladateli. Škola je zapojena do mezinárodních projektů a v jejich rámci spolupracuje s obdobně zaměřenými školami v zahraničí, např. státní konzervatoří v  Koszalinu (PL), hudebně zaměřeným gymnáziem v Aschaffenburgu (D), ZŠ Kanianka (SK), Sv. Paisii Hilendarski school Blagoevgrad (BG), Agrup. de escolas, Malveira (PT).V rámci těchto mezinárodních kontaktů jsou pořádány reciproční koncertní zájezdy.

Ve třídách s RvVv jsou děti vzdělávány v oblasti kresby, malby, grafiky, keramiky ap. Škola disponuje vlastní keramickou pecí. Tradicí se již staly úspěšné tvůrčí dílny určené nejen dětem, ale i jejich rodičům.

Veškeré toto nadstardní vyučování poskytuje škola žákům zcela zdarma.

Bližší informace Vám podají Ladislava Měchová a Hana Židová na tel.č. 596 713 298. Nábor probíhá do 15.4.2006.