Přátelství pokračuje

Třetí návštěva specializované třídy MŠ Klegova se uskutečnila v 1.A ZŠ MUDr. Emílie Lukášové dne 16.2.2006. Žáci 1.A již mohli sami plynule přečíst vyprávění a děti z MŠ zase vymalovaly ke čtenému textu obrázek.

Všichni si společně si zazpívali, přednesli básně. Děti si porozuměly a měly radost, že se jim společná práce podařila. Žáci 1.A dostali pozvání k návštěvě tělocvičny MŠ. Společně si tedy půjdou zacvičit dne 2.3.2006, tak se ještě lépe poznat a vzájemně si pomáhat.

Ludmila Šolcová
ZŠ MUDr. E. Lukášové