Integrovaná výuka na ZŠ Krestova

Zajímavý způsob skupinové práce si měli možnost vyzkoušet žáci 1. a 9. třídy. Společným úkolem bylo vytvoření obrázku do soutěže o předplatné časopisu Míša. S nápadem zasoutěžit si přišla Deniska, žákyně 1. třídy.

Mí zvídaví prvňáčci rádi zkoušejí nové věci, a proto jsem jim jako pomocníky přivedla žáky 9. třídy. Třídy 1.A a 9.A se sice zaměřují na studium hudební výchovy, ale výtvarného úkolu se všichni chopili s nadšením. Tento způsob integrované výuky byl přínosný nejen pro obě věkové skupiny dětí, ale i pro mne jako pedagožku.

Někteří prvňáčci pozorně sledovali své starší kamarády, jiní zkoušeli jejich trpělivost. Deváťáci se nenechali zahanbit a ukázali prvňáčkům, že toho umí opravdu hodně. Akce podobného typu jsou přínosné pro bourání bariér, které často ve školách vnímáme mezi různými věkovými kategoriemi dětí.

Š. Cermanová


ZŠ Krestova dodatečně gratuluje Míši Světlíkové z 1.A za ocenění v pěvecké soutěži „Porubský skřivan“.