Přeshraniční spolupráce

Projekty realizované společně s polským městem Wodzisław Śląski v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko.

Mateřské školy bez hranic

První společný projekt městského obvodu Ostrava-Jih a města Wodzisław Śląski. Projekt je zaměřen na spolupráci v oblasti rozvoje předškolního vzdělávání.

Červený, bílý, modrý: dialog polsko-český

Projekt s polským městem Wodzislaw Slaski zaměřený na rozvoj sociálních služeb a rozvoje rodinných center.

Úřady bez hranic

Spolupráce města Wodzisław Śląski a městského obvodu Ostrava-Jih za účelem zlepšení kvality poskytovaných veřejných služeb a posílení komunitního rozvoje.

Senioři bez hranic

Spolupráce města Wodzisław Śląski a městského obvodu Ostrava-Jih zaměřená na aktivizaci seniorů v příhraničí a zkvalitnění jejich života.

Senioři bez hranic II

Projekt podpořený z Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014–2020 v Euroregionu Silesia.

Mateřské školy bez hranic - Zvířata ve městě

Projekt podpořený z Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014–2020 v Euroregionu Silesia

Moderní technologie bez hranic

Projekt je realizován z Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014–2020 v Euroregionu Silesia.

Pět let společně

Projekt je realizován z Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014–2020 v Euroregionu Silesia.

Nové výzvy, nové možnosti

Cílem projektu je upevnění vztahů mezi samosprávou obou partnerů, formou sdílení dobré praxe a nových řešení pro plnění veřejných úkolů a aktivit podporujících budování absorpční kapacity úřadů.