Vítání občánků

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vítání občánků

 2. Základní informace k životní situaci

  Vítání občánků se koná pravidelně každý měsíc. Rodiče, kteří mají trvalý pobyt na území městského obvodu Ostrava-Jih dostanou  gratulační dopis s návratkou.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Rodiče, kteří mají trvalý pobyt na území městského obvodu Ostrava-Jih dostanou gratulační dopis s návratkou. Pokud mají zájem se zúčastnit této slavnostní akce, vyplněnou návratku zašlou na mimina@ovajih.cz, případně předají osobně Šárce Zubkové, kanc. č. 120,  1. patro, budova B, tel. 599 430 138 nebo nechají na vrátnici. Pozvánku do obřadní síně obdrží asi 10 dnů před obřadem. Pro doručení pozvánky je nutné mít označenou schránku příjmením matky či otce, které je shodné s příjmením dítěte.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor financí a rozpočtu, oddělení daní a poplatků, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Jih

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
  Šárka Zubková
  referent pro občanské záležitosti
  +420599430138 120 / Radnice, budova B
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  31.05.2024

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno