Odbor vztahů s veřejností

Řeší:

Zajišťuje činnosti spojené s prezentací městského obvodu v médiích, propagací a komunikací s veřejností, správu webových prezentací a sociálních sítí, vydávání radničního periodika a organizačně zajišťuje společenské a kulturní akce pořádané městským obvodem.

Kontakty

Bc. Barbora Golová
referent vztahů s veřejností
Mgr. Jan Míček
referent vztahů s veřejností