Formuláře

ZÁSADY pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací platné od 1. 7. 2006, v aktualizovaném znění účinné od 1. 2. 2016 Autor: Rárová Renáta — Poslední změna: Pondělí 06.06.2016 10:25
ZÁSADY pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací platné od 1. 7. 2006, v aktualizovaném znění účinné od 1. 2. 2016
Požadavek na VZ - Příloha č. 1 Zásad pro zadávání veřejných zakázek... Autor: Rárová Renáta — Poslední změna: Pondělí 06.06.2016 10:32
Požadavek na VZ - Příloha č. 1 Zásad pro zadávání veřejných zakázek...
Požadavek na VZMR - Příloha č. 1 Zásad pro zadávání veřejných zakázek... Autor: Rárová Renáta — Poslední změna: Pondělí 06.06.2016 10:32
Požadavek na VZMR - Příloha č. 1 Zásad pro zadávání veřejných zakázek...
Přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 300.000,-- bez DPH - odbory, oddělení Autor: Rárová Renáta — Poslední změna: Pondělí 06.06.2016 10:40
Přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 300.000,-- bez DPH dle oddílu A části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek - Příloha č. 2 Zásad pro zadávání veřejných zakázek.... odbory a oddělení úřadu
Přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 300.000,-- bez DPH - odbory, oddělení Autor: Rárová Renáta — Poslední změna: Pondělí 06.06.2016 10:41
Přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 300.000,-- bez DPH dle oddílu A části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek - Příloha č. 2 Zásad pro zadávání veřejných zakázek.... odbory a oddělení úřadu
Přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 300.000,-- bez DPH - příspěvkové organizace Autor: Rárová Renáta — Poslední změna: Pondělí 06.06.2016 10:42
Přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 300.000,-- bez DPH dle oddílu A části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek - Příloha č. 2 Zásad pro zadávání veřejných zakázek... příspěvkové organizace
Informace o splnění veřejné zakázky - Příloha č. 3 Zásad pro zadávání veřejných zakázek.... Autor: Rárová Renáta — Poslední změna: Pondělí 06.06.2016 10:42
Informace o splnění veřejné zakázky - Příloha č. 3 Zásad pro zadávání veřejných zakázek....
Seznam subdodavatelů dle § 147a zákona - Příloha č. 4 Zásad pro zadávání veřejných zakázek... Autor: Rárová Renáta — Poslední změna: Pondělí 06.06.2016 10:43
Seznam subdodavatelů dle § 147a zákona - Příloha č. 4 Zásad pro zadávání veřejných zakázek...
Plán veřejných zakázek - Příloha č. 5 Zásad pro zadávání veřejných zakázek... Autor: Rárová Renáta — Poslední změna: Pondělí 06.06.2016 10:44
Plán veřejných zakázek - Příloha č. 5 Zásad pro zadávání veřejných zakázek...