Výroční zprávy

Výroční zprávy Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva za rok 2023

o činnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva za rok 2022

o činnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva za rok 2021

o činnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva za rok 2020

o činnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva za rok 2019

o činnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva za rok 2018

o činnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva za rok 2017

o činnosti Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva za rok 2016

o činnosti Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva za rok 2015

o činnosti Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva za rok 2014

o činnosti Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva za rok 2013

o činnosti Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva za rok 2012

o činnosti Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva za rok 2011

o činnosti Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva za rok 2010

o činnosti Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona")

Výroční zpráva za rok 2009

o činnosti Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona")

Výroční zpráva za rok 2008

o činosti Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen "zákona"), zveřejňuji tímto v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona k 1. březnu 2009 "výroční zprávu za kalendářní rok 2008"

Výroční zpráva za rok 2007

o činnosti orgánů Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen "zákona"), zveřejňuji tímto v souladu s § 18 odst. 1 zákona k 1. březnu 2008 "výroční zprávu za kalendářní rok 2007"

Výroční zpráva za rok 2005

o činnosti orgánů Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen "zákona"), zveřejňuji tímto v souladu s § 18 odst. 1 zákona k 1.3. výroční zprávu za kalendářní rok 2005.

Výroční zpráva za rok 2004

o činnosti orgánů Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen "zákona"), zveřejňuji tímto v souladu s § 18 odst. 1 zákona k 1.3. výroční zprávu za kalendářní rok 2004.