Tiskové zprávy

Průběžně vydávané tiskové zprávy. Tisková mluvčí: Mgr. Gabriela Gödelová. Telefon: +420 702 245 557 E-mail: gabriela.godelova@ovajih.cz
FajnOVY Jih. Příprava Strategického plánu Ostrava-Jih pokračovala inspirativním workshopem
22 1 2021

FajnOVY Jih. Příprava Strategického plánu Ostrava-Jih pokračovala inspirativním workshopem

V rámci přípravy Strategického plánu Ostrava-Jih pod značkou FajnOVY Jih se ve středu
20. ledna konal inspirativní workshop se zainteresovanými významnými subjekty a institucemi, tzv. stakeholdery. Z důvodu aktuální epidemické situace proběhl on-line.

Na kraji Bělského lesa znovu funguje bistro a nově i veřejné toalety
21 1 2021

Na kraji Bělského lesa znovu funguje bistro a nově i veřejné toalety

Po zdárném dokončení rekonstrukce objektu na konci ulice Svornosti v Ostravě-Zábřehu mohou návštěvníci zelené oázy obvodu opět využívat služby bistra a nově také veřejných toalet.

Ostrava-Jih připravuje sloučení dvou základních škol
18 1 2021

Ostrava-Jih připravuje sloučení dvou základních škol

Radnice obvodu nevyhlásí konkurz na uvolněné místo ředitele ZŠ Klegova 27. Místo toho připraví dvě základní školy, fungující v jednom stavebně propojeném objektu v Hrabůvce, ke sloučení. Po zvážení současné situace na obou školách a všech alternativ a možností, se tato varianta jeví radním jako nejvhodnější. Bude-li v březnu zastupitelstvo souhlasit, vznikne nový subjekt k 1. 8. 2021. V názvu budou uvedeny oba dosavadní názvy škol a sloučení neovlivní školní vzdělávací programy. Prvňáčci by se pak při dubnových zápisech pro školní rok 2021 – 2022  již hlásili s vědomím, že od 1. 9. 2021 budou žáky jedné spojené školy.

Zastupitelé Ostravy-Jihu schválili rozpočet obvodu na rok 2021
18 12 2020

Zastupitelé Ostravy-Jihu schválili rozpočet obvodu na rok 2021

Schválení rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih proběhlo na prosincovém zasedání obecního zastupitelstva. V roce 2021 tak bude radnice hospodařit s rozpočtem ve výši 1,131 miliardy korun. Předpokládané celkové příjmy by měly dosáhnout 927 milionů korun. Rozpočet je zhruba o 160 milionů korun nižší než v předchozím roce.

Radní Ostravy-Jihu dali zelenou domovu pro postižené
9 12 2020

Radní Ostravy-Jihu dali zelenou domovu pro postižené

V nejlidnatějším městském obvodu Ostravy vyroste nový Domov pro zdravotně postižené. Na pozemku pod ulicí Srbská ve Výškovicích ho postaví společnost Mikasa z.s. Stavební záměr už radní obvodu odsouhlasili.

Domov bude postaven na soukromém pozemku, který je územním plánem určený k výstavbě. Radní na základě předloženého záměru schválili dopravní napojení a napojení na inženýrské sítě. Rozhodnutí předcházela veřejná diskuze s občany a zástupci místních domovních samospráv v dané lokalitě. Na bydlení pro zdravotně postižené získala Mikasa dotace a postavit ho musí do dvou let, jinak o ně přijde.

Pískovcová kráska již spokojeně vévodí renovované kašně
27 11 2020

Pískovcová kráska již spokojeně vévodí renovované kašně

Právě návrh na renovaci kašny před poliklinikou v Hrabůvce byl se ziskem 1061 hlasů jednoznačně nejúspěšnějším návrhem participativního rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2018. Úspěšná technická zkouška předvedla vodní hladinu s efektem příboje. V plné kráse s vodním příbojem se kašna uvede do života na jaře příštího roku.

Sametová výstava na náměstí Ostrava-Jih
11 11 2020

Sametová výstava na náměstí Ostrava-Jih

Pro ty, kdo se chtějí podívat nebo zavzpomínat jak vypadaly události 17. listopadu 1989 v Ostravě, je v městském obvodu Ostrava-Jih připravena výstava velkoplošných fotografií. Od 9. 11. do 23. 11. jsou v atriu náměstí Ostrava-Jih na Horní ulici k vidění dobové fotografie a texty na pěti oboustranných panelech. Archivní snímky poskytnuté Archivem města Ostravy přibližují atmosféru, která panovala v tehdejších listopadových dnech.

 

 

 

Jih hlasuje o 10 milionech korun na nápady obyvatel
29 10 2020

Jih hlasuje o 10 milionech korun na nápady obyvatel

Nejlidnatější městský obvod Ostravy patří v ČR k průkopníkům participativního rozpočtu. Jeho obyvatelé tak mohou hlasovat již po páté o tom, co nového chtějí v obvodu realizovat. O přízeň hlasujících se letos uchází 41 návrhů místních občanů. Hlasovat je možno do nedělní půlnoci 8. listopadu 2020.

Pomoc nájemcům obecních nebytových prostor
29 10 2020

Pomoc nájemcům obecních nebytových prostor

V současném všestranně nelehkém období radnice bedlivě sleduje vývoj situace a měnící se vládní opatření související s nouzovým stavem, vyhlášeným na území našeho státu z důvodu zhoršení epidemické situace.

Jsme si vědomi, že v této souvislosti znovu došlo k rozsáhlému omezování podnikatelských aktivit našich nájemců, přijali jsme proto další opatření, abychom jim alespoň částečně pomohli toto nelehké období překlenout,“ řekla místostarostka Markéta Langrová.

Nová kniha o historii Výškovic byla symbolicky pokřtěna vodou z místní tůně
23 10 2020

Nová kniha o historii Výškovic byla symbolicky pokřtěna vodou z místní tůně

Městský obvod Ostrava-Jih vydal novou publikaci s názvem „Pamětní kniha obce Výškovice: Psáno výškovickými kronikáři v letech 1923–1966“. Jedná se o druhý díl v loňském roce založené Edice písemných památek městského obvodu Ostrava-Jih, který si klade za cíl přiblížit široké veřejnosti prostřednictvím autentických textů historii jednotlivých částí nejlidnatějšího obvodu Ostravy. Před kaplí Nanebevzetí Panny Marie ve Výškovicích dnes byla kniha symbolicky pokřtěna vodou z blízké výškovické tůně.

Druhá bezdoplatková zóna v městském obvodu Ostrava-Jih
5 10 2020

Druhá bezdoplatková zóna v městském obvodu Ostrava-Jih

Hotelový dům Hlubina v Ostravě-Hrabůvce se oficiálně stává oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, tzv. bezdoplatkovou zónou. Nově přistěhovaní lidé tam již nebudou mít nárok na doplatek na bydlení. První bezdoplatkovou zónou byl v dubnu 2019 vyhlášen pozemek s ubytovacím zařízením BYDLENÍ IDEAL OSTRAVA s.r.o. na ulici Hulvácká 8 v Zábřehu, dříve známé pod názvem Ubytovna SOIVA.

Hledá se ředitel Kulturního zařízení Ostrava-Jih
29 9 2020

Hledá se ředitel Kulturního zařízení Ostrava-Jih

Městský obvod Ostrava-Jih vyhlásil výběrové řízení na místo ředitele příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-Jih. Přihlášku je možno podat do 22. října 2020.

První mlhoviště na Jihu osvěžuje regenerovanou část Hrabůvky
4 9 2020

První mlhoviště na Jihu osvěžuje regenerovanou část Hrabůvky

Veřejné prostranství v blízkosti komplexu Savarin a přilehlé sídlištní zástavby na ulici Dr. Martínka se zásadním způsobem proměnilo. První mlhoviště na území Ostravy-Jihu, pítko, vysazená zeleň, nový mobiliář, opravené chodníky nebo uměle vytvořená „jízdní návrší“ pro cyklisty i koloběžkáře. Dříve nevzhledné místo se mění v příjemnou relaxační zónu.

Výstava fotokoláží "Vlastnosti jsou pro všechny"
4 9 2020

Výstava fotokoláží "Vlastnosti jsou pro všechny"

V úterý 1. 9. začala v zastřešeném prostoru při náměstí Ostrava-Jih v Hrabůvce výstava fotokoláží Lucie Anny Pasek (vystupující pod uměleckou značkou LAPENO) nazvaná „Vlastnosti jsou pro všechny“. Potrvá až do neděle 13. 9. 2020. Kontroverzní fotografka, která žije v Ostravě-Jihu, se v díle zamýšlí nad stereotypy, které spojujeme se ženami i muži.

Radnice se jistí proti nespolehlivým nájemcům obecních bytů
26 8 2020

Radnice se jistí proti nespolehlivým nájemcům obecních bytů

Obdobně jako většina pronajímatelů se také městský obvod Ostrava-Jih rozhodl využít zákonné možnosti zajistit si plnění povinností souvisejících s nájmem bytů. Noví nájemci obecních bytů budou muset od 1. září 2020 skládat peněžitou jistotu (dříve nazývanou kauce) ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného. Tato povinnost vznikne u bytů pronajímaných za smluvní nájemné, u nízkonákladového bydlení a také při uzavření dohody o  přistoupení k dluhu jako náhrada za dosavadní předplacení nájmu.

Cirkus o páté zpestří letní čtvrtky na náměstí Ostrava-Jih v Hrabůvce
28 7 2020

Cirkus o páté zpestří letní čtvrtky na náměstí Ostrava-Jih v Hrabůvce

Nevšední podívanou je možno shlédnout po tři po sobě jdoucí čtvrteční odpoledne na náměstí Ostrava-Jih v Hrabůvce, a to 30. července., 6. a 13. srpna. Atraktivní cirkusová vystoupení se uskuteční vždy od  17 do 17.30 hodin pod letní oblohou za příznivého počasí.

Namísto zchátralé školky relaxační zóna
27 7 2020

Namísto zchátralé školky relaxační zóna

Prostor, kde budou lidé moci trávit volný čas, nahradí budovu Mateřské školy Chrjukinova v městské části Zábřeh. Ta je kvůli svému špatnému technickému stavu od září minulého roku zavřená. Vlastník, město Ostrava, již vydal souhlas k odstranění stavby a obvod na jeho základě připravuje demolici.

 

Tramvaj 17 pojede z Jihu do Poruby až na Vřesinskou častěji
27 7 2020

Tramvaj 17 pojede z Jihu do Poruby až na Vřesinskou častěji

Problematickým zkrácením trasy tramvajových linky 17, které znemožnilo cestujícím z Jihu jet bez přestupu do Fakultní nemocnice Ostrava, se na červnovém zasedání zabývalo také zastupitelstvo obvodu. Na základě přijatého usnesení se zástupcům radnice spolu s náměstkem primátora SMO Vladimírem Cigánkem, podařilo vyjednat požadované změny.

Obyvatelé Ostravy-Jihu přihlásili do pátého ročníku projektu „Společně tvoříme Jih“ pět desítek návrhů
3 7 2020

Obyvatelé Ostravy-Jihu přihlásili do pátého ročníku projektu „Společně tvoříme Jih“ pět desítek návrhů

Již pátým rokem vyčlenila radnice nejlidnatějšího obvodu Ostravy peníze na nápady obyvatel. V rámci participativního rozpočtu letos nabídla celých 10 milionů korun, na jejichž využití mohli lidé přihlašovat své návrhy v průběhu května a června.

Městský obvod Ostrava-Jih uzavřel z důvodu zamezení šíření onemocnění covid-19 mateřskou školu
2 7 2020

Městský obvod Ostrava-Jih uzavřel z důvodu zamezení šíření onemocnění covid-19 mateřskou školu

Vzhledem k potvrzení onemocnění covid-19 u jednoho zaměstnance MŠ Mozartova v Ostravě-Zábřehu ve čtvrtek  2. července 2020 rozhodlo vedení radnice o přerušení provozu této mateřské školky, a to do odvolání.  Zajištěna bude dezinfekce prostor.