Odpovědi na žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Odpovědi 2019

 

DatumObsahMat.ÚplataEvid
07.01.2019

rekonstrukce objektu a sportovního areálu na ul. Charvátská 10 - CDU SPORT

image.pdf ne 1/2019
08.01.2019 světelná reklamní tabule na ul. Dr. Martinka 6 - OC Špalíček image.pdf ne 2/2019
08.01.2019 stanovisko k záměru prodeje části pozemku v k. ú. Zábřeh, ul. Knejzlíkova image.pdf ne 3/2019
30.01.2019 zaměstnanecké benefity na ÚMOb Ostrava-Jih image.pdf ne 4/2019
20.02.2019 poskytnutí referencí uchazeče o veřejnou zakázku image.pdf ne 6/2019
22.02.2019 poskytnutí referencí uchazeče o veřejnou zakázku II. image.pdf ne 7/2019
01.03.2019 kácení dřevin v Ostravě-Zábřehu image.pdf ne 8/2019
11.03.2019 mapové podklady pro inventarizaci dřevin v městském obvodě Ostrava-Jih image.pdf ne 9/2019
02.04.2019 reference k VZ "Zateplení obvodového pláště Abramovova 14 a Smirnovova 1" image.pdf ne 10/2019
11.04.2019 reference k VZ "Zateplení obvodového pláště Abramovova 14 a Smirnovova 1" image.pdf ne 11/2019
03.05.2019 stavební a jiná řízení týkající se společnosti KALPA s. r. o. image.pdf ne 12/2019
09.05.2019 technická stránka zebezpečení školních budov image.pdf ne 13/2019
14.05.2019 kopie refer. listu k VZ 03/19 image.pdf ne 14/2019
30.05.2019 stavby a stavební řízení společnosti KALPA s. r. o. image.pdf ne 16/2019
30.05.2019 pronajmutí bytu za smluvní nájemné  + kritéria bodového hodnocení image.pdf ne 17/2019
06.06.2019 komunikace s radnicí městského obvodu image.pdf ne 19/2019
09.07.2019 žádosti o informování o zásazích a zahajovaných  správních řízeních image.pdf ne 20/2019
19.09.2019 veřejné grilovací místo na ul. J. Maluchy v Ostravě-Dubině image.pdf ne 22/2019
20.09.2019 správa sportovní haly na ul. Horní 81, Ostrava-Dubina image.pdf ne 23/2019
04.11.2019 projektová dokumentace ke stabě na ul. Zajcevova 10, Ostrava-Zábřeh image.pdf ne 25/2019
28.11.2019 rajónové čištění místních komunikací III. a IV. třídy na území O.-Jih image.pdf ne 27/2019