Odpovědi na žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Odpovědi 2021

 

 

DatumObsahMat.ÚplataEvid
06.01.2021

 výše vydraženého  smluvního nájemného na ul. Jubilejní 68

image.pdf ne 1/2021
11.01.2021

vyhrazená parkovací stání v městském obvodě v letech  2016-20

image.pdf ne 2/2021
21.01.2021 sociální byty na ul. Čujkovova v Ostravě-Zábřehu image.pdf ne 3/2021
04.02.2021

 vyhrazená  parkovací stání pro osoby zdravotně postižené

image.pdf ne 6/2021
09.02.2021

 počet uzavřených manželství dle ust. § 667 občanského zákoníku

image.pdf ne 7/2021
12.02.2021

 vyhrazená parkovací stání v městském obvodě v letech 2007-2015

image.pdf ne 9/2021
10.03.2021

 umísťování reklam v městském obvodě Ostrava-Jih

image.pdf ne 11/2021
22.04.2021

zabezpečování veřejných služeb v městském obvodě Ostrava-Jih

image.pdf ne 12/2021