Odpovědi na žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Odpovědi 2020

 

DatumObsahMat.ÚplataEvid
17.01.2020

parkovací zóny v Ostravě-Jihu

image.pdf ne 1/2020
20.01.2020

rekonstrukce Náměstí Ostrava-Jih-protokol o vadách a nedodělcích

image.pdf ne 2/2020
10.02.2020

Společensko obchodní centrum Ostrava-Dubina - I. etapa

image.pdf ne 3/2020
17.02.2020

přestupky v městském obvodě Ostrava-Jih v letech 2017-19

image.pdf ne 4/2020
20.02.2020

výkon práva shromažďovacího v městském obvodě O.-Jih v roce 2019

image.pdf ne 5/2020
24.02.2020

stavby společnosti KALPA s. r. o. v městském obvodě Ostrava-Jih

image.pdf ne 6/2020
25.02.2020

kácení dřevin na ul. Markova a Horymírova v Ostravě-Zábřehu v r. 2019

image.pdf ne 7/2020
03.03.2020

veřejná zakázka VZ 14.2020 rekonstrukce ul. Mjr. Nováka

image.pdf ne 8/2020
06.03.2020

veřejná zakázka VZ 14.2020 rekonstrukce  ul. Mjr. Nováka II

image.pdf ne 9/2020
09.03.2020

stavby na poz.485/13, k. ú Hrabůvka, vybudované spol. KALPA s. r o.

image.pdf ne 10/2020
11.03.2020

odpojování staveb od systému centrálního zásobování teplem

image.pdf ne 11/2020
20.05.2020

informace ze spisu VZ 23.2020

image.pdf ne 13/2020
20.05.2020

informace ze spisu VZ 24.2020

image.pdf ne 14/2020
10.06.2020

neoprávněný odběr elektrické energie

image.pdf ne 16/2020
26.06.2020

poplatky za psy v městském obvodu a likvidace psích exkrementů

image.pdf ne 17/2020
29.06.2020

provoz pivnice Žíznivý dromedár

image.pdf ne 18/2020
06.08.2020

instalace květináčů na Náměsti Ostrava-Jih

image.pdf ne 20/2020
17.08.2020

 kolaudační souhlas a stanoviska HZS a KHS k pivnici Žíznivý dromedár

image.pdf ne 21/2020
01.09.2020

 identifikace stavby a její kol.souhlas-stavebník firma KALPA s. r. o.

image.pdf ne 22/2020
09.09.2020

informace ke škodní události

image.pdf ne 23/2020
17.09.2020

 souhlasy s nájmem nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb.

image.pdf ne 26/2020
29.09.2020

 usnesení rady městského obvodu - pivnice Žíznivý dromedár

image.pdf ne 27/2020
20.10.2020

souhlasy s nájmem nebytových prostor - archivační protokoly

image.pdf na 28/2020
29.10.2020

 odměny zastupitelů v roce 2020

image.pdf ne 29/2020
06.11.2020

květinová výzdoba a květinové vazby na ÚMOb Ostrava-Jih 2019-2020

image.pdf ne 31/2020
12.11.2020

 vyhrazené  parkování pro ZTP na ul. Proskovická

image.pdf ne 30/2020
18.11.2020

rozhodnutí ve věci povolení stavby "Rezidence Park Hrabůvka"

image.pdf ne 32/2020
23.11.2020

 stavební povolení na stavbu "Rezidence Petruškova"

image.pdf ne 33/2020
25.11.2020

oprava tramvajové zastávky Dřevoporodej v Ostravě-Hrabůvce

image.pdf ne 34/2020