Odpovědi na žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Informace dle zákona 106/1999 Sb.

 Odpovědi 2017

DatumObsahMat.ÚplataEvid
02.01.2017 koncepce školství v Městském obvodě Ostrava-Jih - analytická část image.pdf ne 1/2017
03.01.2017 mzdové náklady zaměstnanců a odměny radním v letech 2014-2016 image.pdf ne 2/2017
05.01.2017 závěrečná zpráva auditu vypracovaného společností BDO Audit s. r. o. image.pdf ne 3/2017
09.01.2017 distribuce Jižních listů image.pdf ne 4/2017
11.01.2017 kontrola pokosu travnatých ploch v MěOb Ostrava-Jih v roce 2016 image.pdf ne 5/2017
13.01.2017 odvolání člena Komise pro strat. rozvoj, živ. prostředí, výs. a architekturu image.pdf ne 7/2017
19.01.2017 zasedání Pracovní skupiny pro op. školství v MěOb O.-Jih v roce 2016 image.pdf ne 11/2017
19.01.2017 kopie usnesení a materiálů RMOb O. - Jih č. 8 a 18 z roku 2007 image.pdf ne 9/2017
19.01.2017 docházka členů komisí v roce 2016 image.pdf ne 8/2017
20.01.2017 postup MěOb Ostrava-Jih ve věci závěrečné zprávy  spol. BDO Audit, s. r. o. image.pdf ne 12/2017
25.01.2017 soukromý dopis vedoucího VŽP ÚMOb O.-Jih na PČR image.pdf ne 10/2017
30.01.2017 úvodník Jižních listů image.pdf ne 14/2017
30.01.2017 audit hospodaření image.pdf ne 13/2017
03.02.2017 náhrady platů a odměny u vybraných zastupitelů MěOb Ostrava-Jih image.pdf ne 18/2017
07.02.2017 náklady na právní služby a počet právníků na ÚMOb Ostrava-Jih image.pdf ne 15/2017
08.02.2017 plat a odměny ředitele MSOJ image.pdf ne 20/2017
09.02.2017 transformace MSOJ image.pdf ne 21/2017
13.02.2017 studie "Železniční zastávka Ostrava-Zábřeh" image.pdf ne 22/2017
13.02.2017 kácení stromů na ul. Srbská image.pdf ne 17/2017
16.02.2017 kopie usnesení rady a zastupitelstva z r. 2007 image.pdf ne 19/2017
23.02.2017 investiční plán na rok 2017 image.pdf ne 23/2017
27.02.2017 cyklistická stezka Proskovická, Blanická image.pdf ne 25/2017
03.03.2017 OC Odra - stanovisko na zveřejnění záměru na prodej pozemků image.pdf ne 28/2017
06.03.2017 výjezdní zasedání RMOb Ostrava-Jih image.pdf ne 32/2017
06.03.2017 OC Odra - právo stavby image.pdf ne 27/2017
08.03.2017 usnesení a důvodové zprávy k materiálům schůzí RMOb Ostrava-Jih image.pdf ne 33/2017
10.03.2017 spisový řád ÚMOb Ostrava-Jih image.pdf ne 29/2017
20.03.2017 OC Odra - zateplení ŠJ a ŠD při ZŠ Srbská image.pdf ne 38/2017
20.03.2017 cyklistická stezka Proskovická, Blanická image.pdf ne 35/2017
21.03.2017 OC Odra - vzory smluv image.pdf ne 39/2017
28.03.2017

OC Odra - protokol z Policie ČR

image.pdf ne 41/2017
28.03.2017 faktury za údržbu veřejné zeleně r. 2015 a 2016 image.pdf ne 40/2017
03.04.2017 cyklistická stezka Proskovická, Blanická II. image.pdf ne 43/2017
06.04.2017 smlouvy na dodávku tepla a teplé vody image.pdf ne 46/2017
07.04.2017 faktury za údržbu veřejné zeleně r. 2015 a 2016 II image.pdf ne 44/2017
10.04.2017 OC Odra rozhodnutí o správním deliktu image.pdf ne 50/2017
10.04.2017 služební cesty zaměstnanců ÚMOb Ostrava-Jih a zastupitelů ZMOb Ostrava-Jih image.pdf ne 47/2017
11.04.2017 právní zastoupení příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih image.pdf ne 48/2017
18.04.2017 koncepce školství, hospodářský audit image.pdf ne 54/2017
18.04.2017 Statisticko-analytický materiál školství Městského obvodu Ostrava-jih image.pdf ne 49/2017
21.04.2017 koncepce školství v Městském obvodě Ostrava-Jih image.pdf ne 52/2017
24.04.2017 místní referendum image.pdf ne 51/2017
12.05.2017 Statisticko-analytický materiál školství Městského obvodu Ostrava-jih image.pdf ne 56/2017
15.05.2017 parkovací stání ul. Kaminského - Jiříkovského image.pdf ne 55/2017
18.05.2017 seznam účastníků konkurzního řízení na místo ředitele ZŠ Březinova 52 image.pdf ne 57/2017
22.05.2017 seznam právnických osob s majetkovou účastí Městského obvodu Ostrava-Jih image.pdf ne 60/2017
22.05.2017 nabídka uchazeče spol. Hadr & Kyblík s. r. o. - splnění kvalif. předpokladů image.pdf ne 59/2017
22.05.2017 harmonogram prací při pokosu lokality č. 5 - Dubina a Bělský Les v r. 2017 image.pdf ne 58/2017
26.05.2017 realizace dětského hřiště na ul. Z. Bára v Ostravě-Dubině image.pdf ne 62/2017
26.05.2017 realizace dětských hrišť na ul. Z. Bára a Horymírova image.pdf ne 61/2017
29.05.2017 oplocení OC Odra image.pdf ne 63/2017
30.05.2017 podklady k mat. pro usnesení RMOb Ostrava-Jih č. 4759/115 z 25. 5. 2017 image.pdf ne 65/2017
01.06.2017 bytové jednotky ve správě MěOb Ostrava-Jih a výkon domovnické činnosti image.pdf ne 67/2017
02.06.2017 stav komunikací v oblasti OC Odra image.pdf ne 66/2017
15.06.2017 harmonogram pokosu travnatých ploch v MěOb Ostrava-Jih image.pdf ne 71/2017
16.06.2017 počet stížností na Technické služby O.-Jih - zprac. účetnictví byt. družstvům image.pdf ne 74/2017
16.06.2017 zahájení stavby OC Odra a Parkovací dům v Ostravě-Výškovicích image.pdf ne 72/2017
19.06.2017 cena údržby zeleně v MěOb Ostrava-Jih v letech 2015 a 2016 image.pdf ne 73/2017
23.06.2017 odstranění stromu na ul. Výškovická poblíž OC Odra image.pdf ne 75/2017
26.06.2017 OC Odra - formulace usnesení image.pdf ne 76/2017
27.06.2017 situace na ZŠ Kosmonatů 13 image.pdf ne 78/2017
27.06.2017 soupis klepáčů na území MěOb Ostrava-Jih image.pdf ne 77/2017
03.07.2017 OC Odra - informace k žádosti společnosti 3E PROJEKT a.s. image.pdf ne 81/2017
04.07.2017 dětské hřiště na ul. Z. Bára a na ul. Horymírova image.pdf ne 82/2017
04.07.2017 kácení dřevin na ul. Výškovická v MěOb Ostrava-Jih image.pdf ne 80/2017
10.07.2017 OC Odra - smluvní typy, § 1240 NOZ image.pdf ne 85/2017
10.07.2017 OC Odra - průběh odstraňování staveb image.pdf ne 79/2017
17.07.2017 datum přijetí rozhodnutí Magistrátu města Ostravy image.pdf ne 87/2017
19.07.2017 OC Odra - údaje o realizaci stavby, členění na etapy image.pdf ne 105/2017
19.07.2017 mimořádná odměna pro ředitele KZOJ image.pdf ne 86/2017
19.07.2017 deratizace v bývalém obchodním objektu na ul. Srbská 21, Ostrava-Výškovice image.pdf ne 83/2017
21.07.2017 žádosti o podnájem v MěOb Ostrava-Jih v letech 2012-17 image.pdf ne 84/2017
27.07.2017 vlastnictví pozemků mezi MŠ a ZŠ na ul. Srbská 2, Ostravy-Výškovice image.pdf ne 89/2017
31.07.2017 cyklostezka Proskovická, Blanická image.pdf ne 88/2017
02.08.2017 přijetí rozhodnutí z Magistrátu města Ostravy image.pdf ne 90/2017
09.08.2017 kácení stromu na ul. Výškovická v MěOb Ostrava-Jih II. image.pdf ne 91/2017
15.08.2017 dopis vedoucího VŽP ÚMOb Ostrava-Jih z 11. 10. 2016 image.pdf ne 92/2017
16.08.2017 obrana proti škodám způsobeným škodlivými druhy ptactva image.pdf ne 93/2017
24.08.2017 pokos trávy na pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy image.pdf ne 97/2017
06.09.2017 veřejné zakázky na OSR ÚMOb Ostrava-Jih v r. 2017 do výše 300.000,- Kč image.pdf ne 98/2017
06.09.2017 veřejné zakázky VZ 96/16 a VZ 71/16 image.pdf ne 96/2017
06.09.2017 vzdělání dosažené úředníky a jejich odměňování image.pdf ne 102/2017
11.09.2017 softwarové vybavení  a mzdové náklady ÚMOb Ostrava-Jih v l. 2014-17 image.pdf ne 103/2017
11.09.2017 stavební úpravy a zateplení bytového domu Fr. Hajdy 6, 8, v O.-Hrabůvce image.pdf ne 101/2017
12.09.2017 smlouva na zajištění údržby travnatých ploch v MěOb O.-Jih v roce 2017 image.pdf ne 104/2017
20.09.2017 přehled VZ na projektové práce a stavební dokumentace za r. 2017 image.pdf ne 106/2017
02.10.2017 materiály z 131. a 132. schůze RMOb Ostrava-Jih image.pdf ne 109/2017
31.10.2017 stanovisko MMO k cenám dodávaného tepla image.pdf ne 110/2017
13.11.2017 statistické informace o MěOb Ostrava-Jih image.pdf ne 111/2017
15.11.2017 majetková mapa MěOb Ostrava-Jih image.pdf ne 112/2017
21.11.2017 výsledky hospodaření, účet. závěrka, plnění roz. obvodu v letech   2011-16 image.pdf ne 114/2017
22.11.2017 materiály ze zasedání RMOb Ostrava-Jih image.pdf ne 115/2017
18.12.2017 stížnosti 2014-16 image.pdf ne 116/2017
18.12.2017 plánované kapitálové výdaje r. 2018, výstavba parkovacích  stání 2015-18 image.pdf ne 117/2017
20.12.2017 dokončení bourání OC Odra image.pdf ne 118/2017
22.12.2017 nahlédnutí do stav. dok. akce "Stavební úpravy a zateplení BD F. Hajdy 6, 8" image.pdf ne 120/2017
27.12.2017 ceny tep. energie stanovené ERÚ  - podklad pro  jednání s dodavateli tepla image.pdf ne 119/2017