Odpovědi na žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Odpovědi 2015

 

DatumObsahMat.ÚplataEvid
05.01.2015 faktury za údržbu veřejné zeleně -  prosinec 2014 image.pdf ne 1/2015
05.01.2015 oznámení o páchání trestné činnosti při zadávání veřejných zakázek image.pdf ne 2/2015
30.01.2015 žádost o poskytnutí zápisů KPHN k veřejné zakázce č. VZ 26.058 image.pdf ne 3/2015
02.02.2015 žádost o poskytnutí zápisů KPHN k veřejné zakázce č. VZ 26.058 image.pdf ne 4/2015
02.02.2015 smlouva na reklamní plochy image.pdf ne 10/2015
04.02.2015 kácení stromů v Městském obvodě Ostrava-Jih image.pdf ne 7/2015
06.02.2015 stavební povolení na přestavbu OC Odra image.pdf ne 5/2015
06.02.2015 faktrury za zimní údržbu komunikací image.pdf ne 6/2015
06.02.2015 zajištění služeb v OC Odra zrušených poboček České pošty a České spořitelny image.pdf ne 8/2015
11.02.2015 stavební povolení na přestavbu OC Odra II image.pdf ne 9/2015
12.02.2015 průběh demolice OC Odra image.pdf ne 12/2015
19.02.2015 povinnost zimní údržby v OC Odra image.pdf ne 11/2015
23.02.2015 povinnost zimní údržby v OC Odra II image.pdf ne 13/2015
26.02.2015 příjezd ke garážím (ul. U Výtopny) image.pdf ne 14/2015
27.02.2015 stavební povolení OC Odra image.pdf ne 15/2015
02.03.2015 umělecké dílo "Květy míru" image.pdf ne 16/2015
02.03.2015 uložení uměleckého díla "Květy míru" image.pdf ne 17/2015
02.03.2015 údržba veřejné zeleně  a komunikací v OC Odra a okolí image.pdf ne 18/2015
03.03.2015 demolice OC Odra image.pdf ne 19/2015
03.03.2015 smlouva na demolici OC Odra image.pdf ne 21/2015
04.03.2015 počty narozených dětí Městském obvodě Ostrava-Jih  roce 2014 image.pdf ne 20/2015
09.03.2015 údržba veřejné zeleně  a komunikací v OC Odra a okolí image.pdf ne 22/2015

09.03.2015

přemístění pobočky České pošty (rekonstrukce OC Odra) image.pdf ne 23/2015
20.03.2015 právní informační systém image.pdf ne 24/2015
23.03.2015 faktury za údržbu veřejné zeleně (leden-duben 2011) image.pdf ne 25/2015
23.03.2015 rozhodnutí č. 164/2014 - písemnosti image.pdf ne 26/2015
23.03.2015 počty přestupků dle ust. § 46 přestupkového zákona image.pdf ne 27/2015
23.03.2015 údržba veřejné zeleně - materiál ze 110.  zasedání rady (rok 2010) image.pdf ne 28/2015
24.03.2015 rozhodnutí č. 164/2014 - postup při demolici OC Odra image.pdf ne 29/2015
25.03.2015 postup při demolici OC Odra - kontrola, informování občanů image.pdf ne 30/2015
26.03.2015 podchod u HD Hlubiuna image.pdf ne 31/2015
27.03.2015 rekonstrukce OC Odra - pobočky České pošty a České spořitelny. image.pdf ne 32/2015
31.03.2015 OC Odra - materiály ze 47. schůze rady městského obvodu image.pdf ne 34/2015
01.04.2015 údržba veřejné zeleně - materiál z 101. schůze rady městského obvodu image.pdf ne 36/2015
03.04.2015 rozhodnutí č. 206/2013 - pokuta za správní delikt image.pdf ne 33/2015
07.04.2015 zadávací dokumentace k VZ na opravu podchodů v Ostravě-Hrabůvce image.pdf ne 35/2015
07.04.2015 usnesení zastupitelstva městského obvodu - údržba veřejné zeleně image.pdf ne 38/2015
08.04.2015 projekt regenerace plochy veřejné zeleně 29. dubna x středisko Odra image.pdf ne 37/2015
08.04.2015 žádost o dodatečné povolení stavby image.pdf ne 39/2015
09.04.2015 údržba veřejné zeleně - právní stanovisko image.pdf ne 41/2015
15.04.2015 oprava chodníků v Městském obvodě Ostrava-Jih - III., IV. etapa image.pdf ne 40/2015
15.04.2015 smlouvy uzavřené obcí se společnostmi TSE spol. s r. o. a euroAWK s. r. o. image.pdf ne 42/2015
20.04.2015 dluhy na nájemném a službách spojených s nájmem image.pdf ne 43/2015
23.04.2015 přestavba OC Odra image.pdf ne 44/2015
27.04.2015 usnesení rady městského obvodu k OC Odra image.pdf ne 46/2015
29.04.2015 "kolaudační protokoly" OC Odra image.pdf ne 45/2015
04.05.2015 výpočty ploch údržby veřejné zeleně image.pdf ne 47/2015
04.05.2015 VZ stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15 a VZ regenerace zeleně hřbitova image.pdf ne 48/2015
04.05.2015 VZ stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15 a VZ regenerace zeleně hřbitova - II. image.pdf ne 49/2015
11.05.2015 výjezdní schůze rady městského obvodu image.pdf ne 50/2015
18.05.2015 usnesení rady městského obvodu  č. 0687/15 - údržba veřejné zeleně image.pdf ne 51/2015
27.05.2015 strategické a koncepční dokumenty v oblasti informatiky image.pdf ne 52/2015
28.05.2015 změny jednacího řádu rady městského obvodu image.pdf ne 53/2015
04.06.2015 územní rozhodnutí ve věci OC Odra image.pdf ne 55/2015
08.06.2015 územní rozhodnutí ve věci OC Odra II image.pdf ne 54/2015
15.06.2015 zápisy z jednání rady měst. ob. ve věci OC Odra - us. 3328/54, 3030/54 image.pdf ne 58/2015
15.06.2015 záměr na  pronájem venkovní terasy image.pdf ne 59/2015
15.06.2015 článek v RP ve věci údržby zeleně Městském obvodu Ostrava-Jih image.pdf ne 62/2015
22.06.2015 faktury za sečení v městském obvodu - duben/květen 2015 image.pdf ne 56/2015
22.06.2015 uložení sankce dle ustanovení § 180 stavebního zákona image.pdf ne 57/2015
23.06.2015 rozhodnutí o odstranění stavby č. 164/2014 image.pdf ne 60/2015
25.06.2015 rozhodnutí o dodatečném povolení stavby č. 81/2013 image.pdf ne 61/2013
01.07.2015 kácení dřevin v roce 2014 v Ostravě-Hrabůvce image.pdf ne 63/2015
08.07.2015 kategorizace pozemních komunikací image.pdf ne 64/2015
08.07.2015 materiál č. 42 25. schůze rady městského obvodu image.pdf ne 65/2015
08.07.2015 smlouvy se společností 3E PROJEKT a. s. - souhlas rady města image.pdf ne 68/2015
13.07.2015 smlouvy na pokos veřejné zeleně v městském obvodu v roce 2014 image.pdf ne 66/2015
20.07.2015 přechod pro chodce na ulici PLzeňská image.pdf ne 67/2015
22.07.2015 ubytovny v městském obvodě image.pdf ne 69/2015
24.07.2015 pronájem pozemků OC Odra image.pdf ne 74/2015
30.07.2015 územní řízení OC Odra image.pdf ne 70/2015
31.07.2015 územní rozhodnutí 63/10 ve věci OC Odra image.pdf ne 71/2015
03.08.2015 dovětek smluv u OC Odra image.pdf ne 72/2015
04.08.2015 celoroční údržba veřejných ploch v MěOb Ostrava-Jih image.pdf ne 75/2015
07.08.2015 údržba veřejné zeleně v MěOb Ostrava-Jih v letech 2007-2010 image.pdf ne 76/2015
07.08.2015 materiál č. 25 34. schůze rady městského obvodu image.pdf ne 82/2015
17.08.2015 důvodová zpráva k VZ údržba veřejné zeleně image.pdf ne 78/2015
19.08.2015 správní delikty  a přestupky dle zákona č. 326/2004 Sb. image.pdf ne 79/2015
19.08.2015 náklady elek. systému VZ - spol. eCENTRE, a. s. image.pdf ne 80/2015
21.08.2015 čistý příjem tajemníka ÚMOb O.-Jih image.pdf ne 83/2015
25.08.2015 kvalifikační předpoklady u VZ Forenzní audit image.pdf ne 84/2015
26.08.2015 VZ Forenzní audit - výše cenové nabídky image.pdf ne 85/2015
31.08.2015 smlouvy se společností Ernst & Young, s. r. o. image.pdf ne 86/2015
04.09.2015 podání vysvětlení ve věci OC Odra image.pdf ne 87/2015
14.09.2015 smlouvy se společností BeePartner a. s. image.pdf ne 88/2015
14.09.2015 sdělení způsobu vyřízení podnětu image.pdf ne 89/2015
15.09.2015 zajištění 1. pokosu části travnatých ploch image.pdf ne 90/2015
18.09.2015 smlouva o ukončení údržby zimních komunikací lok. 1, 2, 4, 5 image.pdf ne 91/2015
18.09.2015 veřejné zakázky městského obvodu image.pdf ne 93/2015
21.09.2015 kontrolní výbor městského obvodu image.pdf ne 92/2015
29.09.2015 usnesení k OC Odra image.pdf ne 97/2015
30.09.2015 informace o veřejné zakázce VZ 61.15 image.pdf ne 94/2015
05.10.2015 materiál č. 116 schůze rady městského obvodu ze dne 13. 8. 2015 image.pdf ne 95/2015
05.10.2015 podklady k VZ celoroční údržba veřejné zeleně image.pdf ne 96/2015
07.10.2015 podání vysvětlení ve věci OC Odra - materiály image.pdf ne 98/2015
09.10.2015 sankce dle stavebního zákona ve věci OC Odra image.pdf ne 99/2015
13.10.2015 záměr na výpůjčku a pronájem pozemků OC Odra image.pdf ne 100/2015
14.10.2015 výzkum investičního rozhodování orgánů veřejné správy image.pdf ne 101/2015
19.10.2015 vyplácení dávek pomoci v hmotné nouzi image.pdf ne 107/2015
19.10.2015 zmocnění místostarosty Mgr. Radima Miklase image.pdf ne 103/2015
19.10.2015 usnesení rady městského obvodu ve věci  smluv týkajících se OC Odra image.pdf 104/2015
20.10.2015 záměr na pronájem pozemků OC Odra image.pdf ne 102/2015
22.10.2015 faktury za pokos zeleně image.pdf ne 105/2015
26.10.2015 výpočet plochy pokosu zeleně image.pdf ne 106/2015
27.10.2015 náklady zasedání zastupitelstva v KD K-Trio image.pdf ne 108/2015
27.10.2015 smlouvy uzavřené se společností MAVA  spol. s r. o. image.pdf ne 109/2015
27.10.2015 veřejná zakázka na forenzní audit - společnost Ernst & Young Audit s. r. o. image.pdf ne 110/2015
09.11.2015 VZ na sběr a likvidaci listí v roce 2015 image.pdf ne 111/2015
09.11.2015 materiály k 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu image.pdf ne 115/2015
10.11.2015 způsob výpočtu výměry udržované zeleně image.pdf ne 112/2015
10.11.2015 přihláška do diskuse na zasedání zastupitelstva městského obvodu image.pdf ne 116/2015
12.11.2015 sankce za porušení stavebního zákona ve věci OC Odra image.pdf ne 114/2015
13.11.2015 sankce za porušení stavebního zákona ve věci OC Odra image.pdf ne 113/2015
13.11.2015 1. pokos části travnatých ploch - dražba image.pdf ne 122/2015
18.11.2015 usnesení ve věci OC Odra image.pdf ne 117/2015
18.11.2015 podání vysvětlení na Policii ČR ve věci OC Odra image.pdf ne 118/2015
18.11.2015 audiozáznamy z jednání  zastupitelstva MěOb Ostrava-jih image.pdf ne 125/2015
19.11.2015 dotace poskytnuté MěOb Ostrava-Jih právnickým a fyzickým osobám image.pdf ne 119/2015
20.11.2015 faktura za pokos zeleně v MěOb Ostrava-Jih za prosinec 2014 image.pdf ne 120/2015
20.11.2015 text slibu zastupitele MěOb Ostrava-Jih image.pdf ne -
23.11.2015 sloučení škol ZŠ Mitušova 8 a ZŠ Mitušova 16 image.pdf ne 140/2015
24.11.2015 plnění poskytnuté společnosti Ernst & Young, s. r. o image.pdf ne 121/2015
26.11.2015 sloučení ZŠ Mitušova 8 a ZŠ Mitušova 16 image.pdf ne 123/2015
26.11.2015 náklady na vydávání měsičníku Jižní listy image.pdf ne 124/2015
30.11.2015 dohoda o ukončení smlouvy o zajištění zimní údržby komunikací image.pdf ne 129/2015
30.11.2015 seznam provozoven VHP image.pdf ne 141/2015
01.12.2015 veřejná zakázka "Rekonstrukce oplocení ZŠ Košaře" image.pdf ne 5/2016
02.12.2015 smlouva se společností Strategic Consulting s. r. o. - vydávání Jižních listů image.pdf ne 127/2015
03.12.2015 informace o veřejných zakázkách VZ P14V-70, VZ P15V-52 image.pdf ne 128/2015
09.12.2015 anonymizace údajů v zápise ze zasedání zastupitelstva image.pdf ne 130/2015
09.12.2015 odměny zastupitelům říjen 2014 - listopad 2015 image.pdf ne 131/2015
10.12.2015 materiály z 86. a 87. schůze rady městského obvodu - rok 2013 image.pdf ne 132/2015
14.12.2015 navýšení výměry zeleně v MěOb Ostrava-Jih image.pdf ne 133/2015
21.12.2015 vánoční výzdoba MěOb Ostrava-Jih image.pdf ne 134/2015
21.12.2015 zastupování starosty MěOb v době jeho nepřítomnosti image.pdf ne 135/2015
23.12.2015 zasedání zastupitelstva MěOb dne 17.12.2015 image.pdf ne 137/2015
29.12.2015 navýšení výměry veřejné zeleně v roce 2011 image.pdf ne 136/2015
29.12.2015 VZ na vzduchotechniku na ZŠ Dvorského image.pdf ne 4/2016
31.12.2015 příprava VZ "Audit hospodaření" image.pdf ne 1/2016
31.12.2015 VZ 51.15 "Přírodovědná učebna" a VZ 52.15 "Učebna fyziky a chemie" image.pdf ne 2/2016
31.12.2015 VZ 61.15 "Forenzní audit" image.pdf ne 3/2016
31.12.2015 nájemní smlouva s MŠ Mrňouskova image.pdf ne 8/2016
31.12.2015 příprava smlouvy se společností Ernst & Young, s. r. o image.pdf ne 139/2015