Petice

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Petice

 2. Základní informace k životní situaci

  Peticí je takové písemné podání, které obsahuje žádost, návrh nebo stížnost, se kterým se občané obracejí
  na orgány města, orgány městských obvodů a Městskou policii Ostrava ve věcech veřejného či jiného
  společného zájmu, jejichž řešení spadá do působnosti těchto orgánů.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzické osoba, která dosáhla věku 18 let, právnické osoby je-li to v souladu s cíli jejich činnosti.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Petice musí mít písemnou podobu a musí být opatřena jménem, příjmením a bydlištěm toho, kdo ji podává. Podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů petičního výboru s uvedením jména, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Petice se podávají v písemné formě (viz. bod 6) a je nutno předložit originální verzi (lze i ověřenou kopii s platností originálu). Zasílají se poštou nebo je lze doručit osobně.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka, 700 30

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  ---

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Bez poplatku.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. 

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Žádní.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  ---

 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Popis byl naposledy aktualizován

  10.02.2016

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno