Petice

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Petice

 2. Základní informace k životní situaci

  Peticí je takové písemné podání, které obsahuje žádost, návrh nebo stížnost, se kterým se občané obracejí
  na orgány města, orgány městských obvodů a Městskou policii Ostrava ve věcech veřejného či jiného
  společného zájmu, jejichž řešení spadá do působnosti těchto orgánů.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzické osoba, která dosáhla věku 18 let, právnické osoby je-li to v souladu s cíli jejich činnosti.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Petice musí mít písemnou podobu a musí být opatřena jménem, příjmením a bydlištěm toho, kdo ji podává. Podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů petičního výboru s uvedením jména, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Petice se podávají v písemné formě (viz. bod 6) a je nutno předložit originální verzi (lze i ověřenou kopii s platností originálu). Zasílají se poštou nebo je lze doručit osobně.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka, 700 30

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Osobní podání petice
  Budova B, odbor právní, III. patro, dveře č. 319, Mgr. Martin Hojecký, tel.: +420 599 430 285
  Úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 - 17:00 hod. (polední pauza: 12:00 - 13:00 hod.)
  Písemné podání petice
  Budova A, odbor vnitřních věcí, přízemí, dveře č. 004 - podatelna, tel.: +420 599 430 300
  Úřední hodiny: pondělí až čtvrtek 8:00 - 17:00 hod., pátek 8:00 - 13:00 hod., (polední pauza: 12:00 - 13:00 hod.).

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  ---

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Bez poplatku.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. 

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Žádní.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  ---

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů

 16. Jaké jsou související předpisy

  Vnitřní - Směrnice tajemníka č.5/2010 ÚMOb Ostrava-Jih, kterou se provádí Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a peticí schválená Radou města Ostravy dne 14.9.2010 usnesením č. 11955/RM0610/142.

 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky nelze uplatnit

 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

   

  Nejsou

   

   

 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 22. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Petice - zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění

 23. Za správnost návodu odpovídá útvar

  Odbor právní Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih

 24. Kontaktní osoba

  Mgr. Petr Mentlík, tajemník

 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  16.02.2011

 26. Popis byl naposledy aktualizován

  10.02.2016

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace