Radnice

Senior nebo osoba se zdravotním postižením v nepříznivé sociální situaci

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Senior nebo osoba se zdravotním postižením v nepříznivé sociální situaci

 2. Základní informace k životní situaci

  Nepříznivá sociální situace může vzniknout v důsledku nepříznivého zdravotního stavu, zdravotního postižení, nízkého příjmu, zadlužení, ztráty bydlení atp.

  V návaznosti na vzniklou situaci sociální pracovník např.:

  • pomáhá při orientaci v systému sociálních a zdravotních služeb, popřípadě při výběru vhodné sociální služby (např. pečovatelská služba, domovy pro seniory, odlehčovací služby),
  • poskytuje poradenství, podporu a pomoc v návaznosti na jednotlivé dávkové systémy sociální ochrany obyvatelstva (např. dávky důchodového pojištění, dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením),
  • poskytuje administrativní pomoc při vyplňování nebo kontrole žádostí o různé typy dávek,
  • pomáhá překonávat problémy související  se ztrátou nebo s rizikem ztráty bydlení - s ohledem na věk, zdravotní stav, zdravotní postižení i nízký příjem
  • pomáhá při řešení finančních problémů – poskytuje kontakty a zprostředkovává jednání se specializovanými poradnami (např. bezplatná poradna Exekutorské komory ČR, bezplatná právní poradna dluhové problematiky, poradna při finanční tísni atp.)
  • z různých podnětů dále provádí sociální šetření - přímé, individuální intervence v terénu

  Vzhledem k tomu, že komplexní sociální práce je velmi rozsáhlá a nelze vymezit všechny možné oblasti pomoci sociálního pracovníka, doporučujeme, aby se klienti obrátili na konkrétního zaměstnance s žádostí o informaci, pomoc či spolupráci.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Sociální pracovník se zaměřuje na sociální práci s:

  • osobami se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním,
  • osobami pečujícími o osoby závislé na péči jiné osoby,
  • osobami, které žijí rizikovým způsobem života,
  • osobami, které ztratily přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení,
  • osobami s materiálními problémy,
  • oběťmi agrese, trestné činnosti a domácího násilí
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Zvláštní podmínky nejsou stanoveny. 

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Osobní návštěva sociálního pracovníka odboru sociální péče, popřípadě telefonický kontakt.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava - JIH

  Odbor sociální péče

  Horní 3 

  700 30 Ostrava – Hrabůvka

   

  Úřední hodiny:

  Pondělí, středa    8.00 - 12.00      13.00 - 17.00

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při osobní návštěvě na úřadě občanský průkaz. Doložení dalších dokladů se odvíjí od konkrétního řešeného problému.

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádný formulář není k dispozici.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. 

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Sociální pracovník pracuje s klientem okamžitě, dle individuálních potřeb, popřípadě si domlouvá termíny dalších schůzek na základě dohody s klientem.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Na řešení sociální situace se mohou podílet také rodinní příslušníci, úřady, poskytovatelé sociálních služeb a další osoby či instituce.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Aktivní spolupráce klienta se sociálním pracovníkem. Plnění společně stanovených úkolů tak, aby byl naplněn cíl stanovené sociální práce s klientem.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možno řešit prostřednictvím elektronické služby.

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  09.01.2020

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno