Senior nebo osoba se zdravotním postižením – Smlouva o poskytování pobytové sociální služby- zastupování při podpisu smlouvy

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

Senior nebo osoba se zdravotním postižením, které je z důvodu nepříznivého zdravotního stavu a sociální situace zajišťována komplexní péče v pobytovém zařízení sociálních služeb (Domov pro seniory, Domov pro osoby se zdravotním postižením, Denní centrum atp.) 

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Senior nebo osoba se zdravotním postižením – Smlouva o poskytování pobytové sociální služby- zastupování při podpisu smlouvy

 2. Základní informace k životní situaci
  • Nepříznivá sociální situace vzniklá při přijetí a pobytu v pobytové sociální službě v souvislosti se sepisováním Smlouvy  o poskytování pobytové sociální služby –nepříznivý zdravotní stav uživatele sociální služby, neschopnost podpisu,  nepochopení obsahu smlouvy, bez učinění předběžného prohlášení v očekávání vlastní nezpůsobilosti právně jednat, bez svého zákonného zástupce, bez schopnosti samostatně jednat.
  • Zastoupení při uzavírání smlouvy podle § 91 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v těchto případech zajišťuje pověřená osoba Úřadu městského obvodu Ostrava-JIH, odboru sociální péče.

   

  V návaznosti na vzniklou situaci sociální pracovník např.:

  • spolupracuje s pobytovou sociální službou – sociální pracovnicí pobytového zařízení
  • prošetřuje sociální situaci seniora a osoby se zdravotním postižením (uživatele sociální služby), spolupracuje s rodinou, institucemi
  • poskytuje odborné sociální poradenství k řešení zastupování osoby vhodnou osobou ( např. rodinnými příslušníky)
  • poskytuje administrativní pomoc zejména rodině uživatele sociální služby, např. při podání podnětu na Okresní soud
  • poskytuje komplexní odborné sociální poradenství


  Vzhledem k tomu, že odborné sociální poradenství v této oblasti vyžaduje delší časový prostor, doporučujeme, aby se klienti s žádostí o informaci, pomoc či spolupráci obrátili na konkrétního zaměstnance osobně.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Sociální pracovník se zaměřuje na sociální práci s:

  • osobami se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním,
  • s rodinnými příslušníky uživatelů sociální pobytové služby
  • sociálními pracovníky pobytových sociálních služeb, případně dalších institucí
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Zvláštní podmínky nejsou stanoveny. 

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Osobní návštěva sociálního pracovníka odboru sociální péče, popřípadě telefonický kontakt za účelem dohody o návštěvě odboru sociální péče.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava - JIH

  Odbor sociální péče

  Horní 3 

  700 30 Ostrava – Hrabůvka

   

  Úřední hodiny:

  Pondělí, středa    8.00 - 12.00      13.00 - 17.00

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na  Úřadu městského obvodu Ostrava-JIH (mimo úřední hodiny na základě předchozí domluvy). Obrátit se můžete na specializované sociální pracovníky odboru sociální péče – oddělení péče o staré a zdravotně postižené občany, uvedené v seznamu zaměstnanců Úřadu městského obvodu Ostrava-JIH.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při osobní návštěvě na úřadě občanský průkaz. Doložení dalších dokladů se odvíjí od konkrétního řešeného problému.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádný formulář není k dispozici.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. 

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Sociální pracovník pracuje s klientem okamžitě, dle individuálních potřeb, popřípadě si domlouvá termíny dalších schůzek na základě dohody s klientem.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Na řešení sociální situace se mohou podílet rodinní příslušníci, poskytovatelé sociálních služeb,  lékaři, úřady, a další osoby či instituce.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Aktivní spolupráce klienta se sociálním pracovníkem. Plnění společně stanovených úkolů tak, by byl naplněn cíl stanovené sociální práce s klientem.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možno řešit prostřednictvím elektronické služby.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Výkon profese sociálního pracovníka obce je vymezena:

  zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

  Na základě § 63 odst. 3 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a § 93a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jsou zaměstnanci obcí zařazeni jako sociální pracovníci oprávněni, na základě souhlasu osob, které se nacházejí v hmotné nouzi, v nepříznivé sociální situaci nebo jsou ohroženi sociálním vyloučení nebo se v tomto stavu nachází, vstupovat do obydlí, v němž tyto osoby žijí, s cílem vykonávat činnosti sociální práce.

  Sociální pracovník se vždy musí prokázat průkazem sociálního pracovníka, který je vydán příslušným úřadem,  t.j. Statutárním městem Ostrava, Úřadem městského obvodu Ostrava-Jih.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Žádné opravné prostředky nejsou stanoveny.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce za nedodržení povinností nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Magistrát města Ostravy, sekce sociální služby

  http://www.ostrava.cz/cs

  Magistrát města Ostravy

  https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat

  ÚMOb-JIH – nabídka bytů

  http://nemovitosti.ovajih.cz/rozcestnik/byty/

  Formuláře žádosti o dávky

  http://portal.mpsv.cz/forms/

  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

  http://www.mpsv.cz/cs/

  Okresní soud Ostrava

  https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/11053

  Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Ostravě

  http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/kop/ostrava

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  09.01.2020

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno