Radnice

Nahlášení adresy pro doručování

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Nahlášení adresy pro doručování

 2. Základní informace k životní situaci

  Na písemnou žádost občana lze v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti. Tato adresa je vždy odlišná od adresy místa trvalého pobytu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Jen občan České republiky

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Občan ohlásí adresu pro doručování písemností, její změnu nebo zrušení na ohlašovně v místě trvalého pobytu nebo v místě svého posledního trvalého pobytu. Občan vyplní tiskopis, který je k dispozici na ohlašovně. Použití tiskopisu není podmínkou, ohlášení je možno učinit rovněž volnou formou, tj. v listinné podobě. Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana. To neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před zaměstnancem ohlašovny. Pokud má žádost formu datové zprávy, občan ji po vypolnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky. Žádost může rovněž obsahovat datum, od kterého občan žádá, aby na adresu, na kterou mu mají být písemnosti doručovány, byly písemnosti doručovány. V opačném případě se jedná o datum podání žádosti.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Předložením vyplněného a podepsaného tiskopisu, příp. jiného písemného oznámení na ohlašovně v místě trvalého pobytu nebo posledního trvalého pobytu na území České republiky

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor správních činností, ohlašovna

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor správních činností, ohlašovna, budova A, přízemí, č. dv. 025 a 026

  Úřední hodiny:

  pondělí a středa   8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.

  čtvrtek                  8.00 - 11.30 a 12.30 - 16.00 hod.

  Každou první středu v měsíci je úřední doba prodloužena do 18.00 hod.

  Alice Kociánová
  referent - ohlašovna 11
  599430354 26 / Radnice, budova A
  Simona Přikrylová
  referent - ohlašovna 13
  599430302 25 / Radnice, budova A
  Alena Tylečková
  referent - ohlašovna 14
  599430354 26 / Radnice, budova A
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  k dispozici na ohlašovně nebo ke stažení zde

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  žádné

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Žádost je vyřízena ihned po doručení na ohlašovnu.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  žádní

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  žádné

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 133/2000 Sb., v platném znění

 16. Jaké jsou související předpisy
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  žádné

 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  žádné

 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 22. Související životní situace a návody, jak je řešit
 23. Za správnost návodu odpovídá útvar

  odbor správních činností

 24. Kontaktní osoba
  Alice Kociánová
  referent - ohlašovna 11
  599430354 26 / Radnice, budova A
  Simona Přikrylová
  referent - ohlašovna 13
  599430302 25 / Radnice, budova A
  Alena Tylečková
  referent - ohlašovna 14
  599430354 26 / Radnice, budova A
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 26. Popis byl naposledy aktualizován

  21.03.2022

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace